"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-28

Fridtjuv Berg-priset ges till Ingrid Pramling Samuelsson

NYHET Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet, får Fridtjuv Berg-priset, Lärarförbundets nationella pris för framstående forskningsinsatser inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Hon får priset för sina insatser som forskare inom området förskola och förskolepedagogik. Hennes forskning runt yngre barns tänkande, lärande och utveckling, särskilt mot bakgrund av förskolans verksamhet, är av mycket stor betydelse för såväl utvecklingen av forskningsfältet som för utbildningen av lärare för förskolan och för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i förskola och förskoleklass.

Ingrid Pramling Samuelsson har en omfattande forskning som är internationellt uppmärksammad på sin meritlista, men hon har också energiskt arbetat med att föra ut sin egen och andras forskning för yrkesverksamma lärare. Få forskare inom det pedagogiska fältet är lika välkända, lästa och diskuterade bland de pedagoger som hennes forskning berör.

Fridtjuv Berg-priset delas ut av dekanus för Fakulteten för lärarutbildningen vid Umeå universitet vid universitets årshögtid den 29 oktober i år.

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Hedquist, dekanus.Tel 070-511 98 97
E-post: rolf.hedquist@nord.umu.se

Redaktör: Hans Fällman