"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-06 Uppdaterad: 2023-11-09, 09:03

Friska miljoner från Vetenskapsrådet till medicinsk forskning vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitet håller sig väl framme i höstens tilldelning inom det medicinska området från Vetenskapsrådet. Sammanlagt får medicinsk forskning i Umeå ett tillskott om nästan 65 miljoner kronor.

Text: Ola Nilsson

I kategorin Medicin och hälsa får forskning vid Umeå universitet anslag om totalt 52 111 000 kronor fördelat på upp till fem år. Det placerar Umeå på femte plats i landet.

Det största anslaget får Felipe Cavas grupp Cava l som får totalt nio miljoner kronor fördelat på fem år till projektet Bakteriell cellvägghomeostas och plasticitet: från grundläggande faktorer till antimikrobiell inriktning.

– Denna generösa finansiering är grundläggande för att uppnå vårt långsiktiga uppdrag att transformera cellväggarnas kemiska genomik och identifiera nyckelmål för utvecklingen av innovativa, mycket exakta antimikrobiella behandlingar, säger Felipe Cava.

 • Niklas Arnberg, får totalt 4,8 miljoner kronor till projektet Virus-orsakad gastroenterit: Modeller, molekyler och mekanismer.

 • Ronnie Berntsson, Utforska de molekylära mekanismerna i konjugativa typ 4 sekretionsssystem i gram-positiva bakterier. 2,4 miljoner.

 • Lars-Anders Carlsson, Molekylära mekanismer i alfavirus och flavivirus genomreplikation, 4,8 miljoner.

 • Magnus Domellöf, Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling samt inlärnings- och beteendeproblem hos barn, 4,8 miljoner.

 • Jörgen Johansson, Regulatoriska RNA i patogener – möjliga måltavlor för antimikrobiella substanser? 2,5 miljoner.

 • Jussi Jokinen, Kompulsiv sexuell beteendestörning och pedofili- neurobiologiska korrelat och nya behandligar, 2,4 miljoner.

 • Maréne Landström, Exploring potential unique drug targets to diagnose, prevent, and treat metastatic cancer in precision medicine, 4,8 miljoner.

 • Olivia Wesula Lwande, VOICE - Vektor för O´nyong-nyong-virus, infektion, kompetens och ekologi, 3,6 miljoner.

 • Ignacio Mir-Sanchis, Överföring av toxiner i Staphylococcus aureus, 2,4 miljoner.

 • Anders Olofsson, Identifiering av mekanismen bakom TTR amyloidos, 3,511 miljoner.

 • Richard Palmqvist, Tarmens mikrobiella miljö vid tjocktarmscancer - från mekansimer till klinisk betydelse, 2,4 miljoner.

 • Sjoerd Wanrooij, Undersöka replikeringens omstartsmekanismer för att förebygga skadliga mitokondriella DNA-deletioner, 2,4 miljoner.

Lena Gunhaga får 2,4 miljoner till projektet Definiera hur ljus påverkar utveckling och funktion av hjärnan och sensoriska system. Att det blev utdelning denna gång kan ses lite som att trägen vinner. Lenas projekt har två år varit utan finansiering från VR, varav en gång som första reserv. Men nu blev det alltså till slut ett rejält anslag.

– Verkligen skönt, säger Lena Gunhaga. Anslaget stödjer våra studier rörande att kartlägga om och i så fall vilket ljus som krävs för den normala utvecklingen av hjärnan och sensoriska system, och om den kartlagda sjukdomsrisk som är beroende på vilken årstid man är född kan förklaras av otillräcklig ljus-stimulering under fosterutvecklingen.

I kategorin Forskningskompetens inom primärvården får Umeå universitet totalt 12 685 000 kronor, vilket placerar Umeå på fjärde plats i landet.

 • Olov Rolandsson, Personanpassad vård av personer med diabetesneuropati i primärvården genom förbättrad prediktion och tidig diagnos, 6,685 miljoner.

 • Malin Sjöström, Utvärdering av artificiell intelligens för bedömning av hälsoproblem via Internet: rekommenderad vårdnivå, hälsoeffekter, kostnadseffektivitet och användarerfarenheter, 3 miljoner.

 • Patrik Wennberg, Förbättrad kardiovaskulär riskkommunikation genom decentraliserad ultraljudsmätning med automatiserad tolkning för detektion av ateroskleros i primärvård, 3 miljoner.

Läs mer på Vetenskapsrådets webb

Kontakt