"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-02

Fritidsaktiviteter allt viktigare för vår identitet

NYHET Idag betyder fritidsintressen och konsumtion mycket för vår personliga identitet och grupptillhörighet. Helena Lindahl vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har studerat hur downhillcyklister skapar sina identiteter genom kompisar, cykelprylar, upplevelser i backen och genom anknytning till olika cykelplatser. Hon menar att liknande aspekter också gäller för andra fritidsaktiviteter.

"Det är fyra saker som identifierar mig som person, och en av dessa är cykling. De andra tre är min kristna tro, min nationalitet och att jag är man.” Orden är Henrys, en av 36 downhillcyklister i Åre och Whistler som Helena Lindahl har intervjuat i sin avhandling. Downhillcykling går ut på att man tar en lift upp på ett berg, för att sedan följa markerade leder nerför en sluttning, via olika hopp, velodromkurvor och avsatser. Många aktiva lägger ner mycket tid, pengar och socialt engagemang i sitt fritidsintresse, och Henry är inget undantag:
”Cykling har funnits med som en del av mitt liv sedan jag var ung. Det är ett fritidsintresse som helt klart har påverkat min livsstil och till och med hur jag klär mig och vilken musik jag lyssnar på.”

Fritidsaktiviteter – en ny religion?

Helena Lindahl, tidigare själv aktiv downhillcyklist, har analyserat fritidsintresset med utgångspunkt från dagens samhällsutveckling, där klass, religion och utbildning minskar i betydelse för personers tillhörighet, identitet och normer. Istället använder vi oss allt oftare av fritidsaktiviteter och konsumtion för att få ”vi-känsla” och möjlighet att skapa vilka vi är. Helena Lindahl menar att det är fyra viktiga beståndsdelar som avgör vilka cyklisterna är som människor. Förutom kompisar och prylar, handlar det till stor del om de särskilda platser de vistas på och upplevelser de får av själva cyklingen. Hon menar att dessa aspekter också gäller för andra fritidsaktiviteter.
– Kunskapen om downhillcyklister kan även öka förståelsen för de som ofta håller på med yoga, flugfiske, innebandy eller liknande fritidssysselsättningar, säger Helena Lindahl.

Nöjda konsumenter blir trogna kunder

Studien kan även ge företag, som utvecklar produkter, tjänster och upplevelser, en annan syn på sina kunder. Helena Lindahl har analyserat hur fritidsutövares identitet påverkar konsumtionsbeteendet, något som kan öka kunskapen om hur långsiktiga och lönsamma relationer kan byggas upp mellan personer och företag eller turistdestinationer. Ulf Olofsson, ansvarig för Åre Bike Park, håller med.
– Ett seriöst engagemang i ett fritidsintresse som till exempel downhillcykling leder många gånger till en ökad varumärkeslojalitet. Cyklisterna fortsätter att använda ett cykelmärke som de är nöjda med, eller återkommer till en destination där de tillsammans med sina kompisar har skapat minnesvärda upplevelser.

Helena Lindahl är uppvuxen i Leckersbo och Söderköping i Östergötland, men har bott närmare tolv år i Åre. Där arbetar hon idag som destinationsutvecklare och ansvarar för utvecklingsprojekt som stödjer ”Vision 2020”, det vill säga hur Åre ska bli ”Europas mest attraktiva alpina året-runt-destination”. I visionen ingår målet att öka antalet cykeldagar från dagens cirka 17 000 till 50 000.

Fakta om disputationen

Fredag den 6 maj försvarar Helena Lindahl, Handelshögskolan, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Sociala identiteter i seriösa fritidsaktiviteter – om samspelen mellan seriösa fritidsaktiviteter, platser, sociala världar och konsumtionsföremål i downhillcykling. Disputation äger rum kl. 13.15 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Peter Björk, Svenska Handelshögskolan (Hanken), Finland.

Kontaktuppgifter:

Helena Lindahl Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 070-554 29 72
E-post: helena.lindahl@usbe.umu.se, helena@aredestination.com

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall