"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-29

Fritidshusägare en resurs för landsbygden

NYHET Tillbringar du jul, sportlov och sommar i ditt fritidshus? Se dig i sådana fall som en resurs för bygden ­ snarare än ett problem. En ny studie från Umeå universitet visar att fritidshusägare är lojala och berikar bygden där de har sitt fritidshus med ny kunskap och nya erfarenheter. De bidrar därmed till lokal och regional utveckling.

– Istället för att se fritidshus som ett problem bör man se ägarna som en lojal och outnyttjad resurs som kan spela en avgörande roll för den lokala utvecklingen om det används rätt, säger Louise Robertsson som tidigare forskat vid Umeå universitet. Studien tar ett nytt grepp jämfört med tidigare forskning genom att titta på hur fritidshusägare, lokalbefolkning och lokala företag interagerar med varandra på sin lediga tid utanför företagen.

En viktig slutsats av studien, som nyligen publicerats i tidskriften Tourism Planning and Development, är att fritidshusturism är en viktig form av turism för små och perifert lokaliserade destinationer. Fritidshusägarna och lokalbefolkningen samverkar med varandra och utbyter kunskap och erfarenheter som är till nytta för fritidshusägarna och de lokala företagen, även i den professionella yrkesrollen.

– Genom att vara en attraktiv fritidshusdestination blir företag lokaliserade där mer konkurrenskraftiga jämfört med företag på andra orter i periferin. I detta avseende är fritidshus en outnyttjad resurs som bör användas i större utsträckning för att skapa positiva fördelar för platser med få eller inga andra möjligheter till utveckling, säger Roger Marjavaara, forskare vid Umeå universitet.

Fritidshusägarna hyser stort intresse för bygden

Under en livstid flyttar en svensk ungefär elva gånger, men fritidshuset är oftast kvar och fungerar som en trygg punkt. I många fall är fritidshuset en tidigare permanentbostad, exempelvis ett föräldrahem. Det innebär att många fritidshusägare har vistats på fritidshusdestinationen under en lång tid och det kan finnas ett intresse bland dem att engagera sig i utvecklingen av fritidshusdestinationen. Fritidshusägarna är lojala till destinationen där fritidshuset finns, till skillnad från turister som ägnar sig åt andra former av turism.

– Eftersom fritidshusägarna kommer utifrån kan de också berika fritidshusdestinationen med ny kunskap och nya erfarenheter och bör därför betraktas som en resurs. Studien, som gjorts i Borgafjäll, Dorotea kommun, visar att sju av tio fritidshusägare har ägt sina fritidshus i över tio år, och att en fjärdedel av ägarna vistats i sina fritidshus mer än åtta veckor per år, berättar Roger Marjavaara, forskare vid Umeå universitet.

Resultat visar att många fritidshusägare deltog i någon sorts kunskapsutbyte med andra under sin tid i fritidshuset. 61 procent angav att de hade lärt sig nya saker genom kontakter i Borgafjäll och 44 procent av de intervjuade angav att de även hade delat med sig av kunskap under tiden de vistats i Borgafjäll. Flertalet angav även att de gett råd till lokala företag och permanentboende rörande utvecklingen på destinationen.

– Det finns ett överflöd av kunskap bland de fritidsboende, säger en av de intervjuade lokalföretagarna.

Många av fritidshusägarna är företagare och har kontakter som de är villiga att förmedla till lokala företag. En femtedel av respondenterna angav att den kunskap de blivit exponerad för under tiden på fritidshusdestinationen också varit till nytta i deras yrkesliv hemmavid. 60 procent av kontakterna som fanns i Borgafjäll var nya kontakter som skapats som en konsekvens av individernas fritidshusägande, och 60 procent av kontakterna upprätthålls av individerna även när individerna inte befinner sig i Borgafjäll.

Louise Robertsson har tidigare arbetat som projektassistent på Umeå universitet och hennes forskning har haft fokus på fritidshusturism, destinationsutveckling och mobilitet. Louise jobbar idag som projektledare på Fyrbodals kommunalförbund. Roger Marjavaara är universitetslektor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Han forskar om människors mobilitet och då i synnerhet turism, där fritidshusturism är ett huvudspår.

Länk till tidskriften: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568316.2014.947437#.VFybk2d0y70

För mer information, kontakta:

Louise Robertsson, projektledare Fyrbodals kommunalförbundTelefon: 070-614 74 54
E-post: louise.robertsson@fyrbodal.se

Redaktör: Eva Stoianov