"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-07-02

Frivilligt att vara med i studentkår

NYHET Den 1 juli upphörde kårobligatoriet. Det betyder att man nu som student själv väljer om man vill vara med i en studentkår eller inte.

Kårobligatoriets upphävande innebär att studentkårerna kommer att tappa medlemmar och i och med det intäkter. För att kompensera inkomsttappet har lärosätena i Sverige slutit avtal med sina respektive kårer om olika ersättningsnivåer.

– Vi hoppas att så många studenter som möjligt även i fortsättningen ska ansluta sig till kårerna. Kårerna är universitetets förhandlings- och samarbetspartner i alla frågor som rör studenterna. Det är genom kårerna man som student kan vara med och påverka och förändra både utbildningsmiljön och universitetet i stort. Vi har alltid lagt stor vikt vid studentinflytande och då är det också viktigt att kårerna representerar så många av våra studenter som möjligt. Därför är det viktigt för oss att stötta kårerna finansiellt samtidigt som de själva har varit väldigt duktiga i arbete med att anpassa sin verksamhet efter de nya förhållandena, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

Umeå universitet har tre studentkårer. Umeå Studentkår, US, Umeå Naturvetar- och teknologkår, NTK, samt Umeå medicinska studentkår, MSU.

Den 8 juni undertecknades ett avtal mellan Umeå universitet och de tre kårerna angående finansiellt stöd, stöd till studenttidningen Vertex samt friskvårdsinsatser.

På bilden: rektor Göran Sandberg,Aamanda Irgum, ordförande MSU, Nils Larsson ordförande US, Erik Wallin ordförande NTK och Lars Lustig, universitetsdirektör.
Foto: Mattias Petterssoon

Umeå Studentkår Umeå Naturvetar- och teknologkår Umeå medicinska studentkår

Redaktör: Carina Dahlberg