"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-03

Frustrerat protein hotar våra nerver

NYHET På samma sätt som en lång hals i vissa situationer är till nackdel för en giraff, har det visat sig att det ALS orsakande proteinet SOD1:s långa, funktionella utväxter är till nackdel för dess struktur. Proteinet får helt enkelt svårt att hålla ihop och förlorar sin form, det veckas fel. Det visar forskare vid universiteten i Stockholm, Umeå och Lund. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

– Det speciella i det här fallet är att just formförändringar av SOD1 kan kopplas till att nervcellerna i ryggmärgen skadas och dör – man drabbas av sjukdomen ALS. Exakt hur dessa formförändringar ser ut är ännu inte klarlagt men när vi nu kan se att proteinet veckas fel i provröret ligger det nära till hands att dra paralleller till vad som händer under ALS. Vi rör oss i den absoluta utkanten av vårt vetande. En människa är uppbyggd av 30 000 olika sorters proteiner och endast en handfull av dessa verkar orsaka felvecknings-sjukdomar som till exempel ALS och Alzheimers. Inget vet egentligen varför så gissningarna är många, säger professor Mikael Oliveberg, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, som lett studien, i samarbete med bland andra Umeåforskarna Gerhard Gröbner, professor vid Kemiska institutionen, Christopher Aisenbrey, tidigare postdoktor vid Kemiska institutionen, och Per Zetterström, doktorand vid Institutionen för medicinsk biovetenskap.

Upptäckten att den gradvisa utvecklingen av proteiners funktion sker i konflikt med deras formfasthet ger således ett nytt perspektiv på flera av våra vanligaste nervsjukdomar – evolutionen av våra minsta byggstenar har pågått sedan den första organismen uppträdde för 3.5 miljarder år sedan och är således mycket äldre än människan själv. Är det så att SOD1 orsakar ALS därför att det, likt en molekylär dinosaurie, har fastnat i en evolutionär återvändsgränd? Proteinet har blivit funktionellt frustrerat. – Vi måste göra fler kontroller för att se om vi är på rätt spår men vi är försiktigt optimistiska. Bara för några veckor sen amputerade vi bort de frustrerade delarna från SOD1 proteinet och samtidigt förlorade proteinet sin förmåga att döda odlade nervceller, säger Mikael Oliveberg.
Forskningen finansieras av Hjärnfonden och Bertil Hållstens forskningsstiftelse.

Artikelns namn: Functional features cause misfolding of the ALS-provoking enzyme SOD1, publicerad i PNAS Online Early Edition.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Mikael Oliveberg, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, tfn 08-162459, mobil 070-760 3149, e-post mikael.oliveberg@dbb.su.se

Professor Gerhard Gröbner, Kemiska institutionen, tfn 090-7866346, mobil 0730-973256, e-post gerhard.grobner@chem.umu.se

Per Zetterström, doktorand, Institutionen för medicinsk biovetenskap, tfn 090-7852950, e-post: per.zetterstrom@medbio.umu.se

Redaktör: Karin Wikman