"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-30

Full fart för Cesam/Vaartoe under invigningen av Umeå 2014

NYHET Umeå universitets Centrum för samisk forskning – Cesam/Vaartoe – har flera olika uppdrag under Kulturhuvudstadsåret 2014. Vid helgens invigning bidrar de bland annat till det samiska spåret ”Sápmi Today” i centrala Umeå.

– Vi kommer att finnas på plats på de olika samiska stationerna under hela invigningslördagen, och samtala med Umeåbor och turister om samisk forskning, Umeå universitet och om Umeå som en del av Sápmi, berättar Anna-Lill Ledman, biträdande föreståndare på Cesam/Vaartoe.

Utöver detta har Cesam/Vaartoe också fått i uppdrag av Umeå sameförening, Såhkie, att möta VIP-gäster och journalister för att informera om aktuell samisk forskning.

Varför är Cesam/Vaartoe en del av detta? 

– Med tanke på att det samiska spåret lyfts fram tydligt i kulturhuvudstadssatsningen har vi sett det som både en möjlighet och ett ansvar att vara delaktiga i så stor utsträckning som möjligt under invigningen och resten av året, säger Anna-Lill Ledman och fortsätter:

– Vi ser kulturhuvudstadsåret som ett ypperligt tillfälle att sprida information och kunskap om samer och samisk forskning, och vi tror att vår medverkan kan bidra till att öka kunskap och förståelse om samisk kultur.

Vilka gör ni detta tillsammans med?

– Vi samarbetar med en rad olika samiska aktörer under hela kulturhuvudstadsåret som exempelvis SSR, Slow food Sápmi, Sáminuorra, Umeå sameförening och International Centre for Reindeer Husbandry.

– Vår policy är att alla våra åtaganden i samband med Umeå2014 ska ske i samverkan med samiska aktörer, där samisk delaktighet och medinflytande är nyckelbegrepp.

Varför är det viktigt?

– Samer lever många gånger i en verklighet som präglas av att deras livsförutsättningar avgörs av andra än samerna själva. CeSam vill arbeta för att förändra detta, där ett steg är att verka för reell samisk delaktighet i projekt som rör samer och samiskt samhälle.

När sedan kulturhuvudstadsåret ska summeras om ett år, vad skulle du önska att en sammanfattning då fick vara?

– Att kulturhuvudstadsåret innebar att kunskapsnivån och förståelsen för samer och samiskt samhälle höjdes väsentligt bland såväl Umeås befolkning som nationellt och internationellt.

Redaktör: Per Melander