"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-15

Fullt hus under inspirationsdagen Nästa steget

NYHET Drygt 250 asylsökande från ett stort antal länder besökte den 14 december Lindellhallen när Migrationsverket tillsammans med Umeå universitet bjöd in till inspirationsdag. Syftet med dagen var att ge länets asylsökande mer information om hur det går till att förbereda sig för framtida studier, praktik och arbete. Dessutom presenterades en färsk kartläggning av de asylsökandes kompetenser.

Två av de stora hörsalarna i Samhällsvetarhuset fylldes snabbt på under onsdagen när flera bussar med vetgiriga asylsökande anlände under förmiddagen. I Lindellhallen välkomnades de av representanter från Migrationsverket, Skatteverket, Umeå universitet, kommuner, studieförbund och olika företag och organisationer.

Malin Larsson är imponerad av det engagemang som finns för att stötta regionens nyanlända.
Foto: Mattias Pettersson.

– Det är otroligt roligt att se att det finns en så stark vilja och drivkraft vid olika myndigheter och organisationer att samordna sig för att hjälpa den här utsatta gruppen att lättare komma in i samhället, säger Malin Larsson, som är samordnare för universitetets arbete med nyanlända.

Ett huvudnummer under dagen var Migrationsverkets presentation av den nya kompetenskartläggningen av regionens asylsökande. Intervjuer med 480 personer har gjorts där fokus legat på utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Resultatet visar på stora skillnader, många har akademisk utbildning medan andra är analfabeter. Många har arbetat som sömmerskor, skräddare, lärare eller inom jordbruk.

Johan Julhén från Migrationsverket berättar att det finns samarbeten med potentiella arbetsgivare inom näringsliv och kommun. Men för att få en anställning krävs antingen så kallat AT-UND, det vill säga undantag från arbetstillstånd, eller uppehållstillstånd, och i väntan på det ser han gärna att fler arbetsgivare får upp ögonen för gruppen och tar del av vilka steg och möjligheter som finns att anställa nyanlända eller asylsökande.

– Nästan en fjärdedel har minst två års universitetsstudier och de kan spela en viktig roll på arbetsmarknaden i framtiden, inte minst i ljuset av alla de stora pensionsavgångarna som väntas i regionen.

Situationen för asylsökande är inte sällan frustrerande men det finns konkreta etableringsåtgärder att vidta i väntan på uppehållstillståndet. En sådan är att komma ut i praktik på en arbetsplats. Efter sista december flyttas dock det ansvaret från Migrationsverket till Länsstyrelsen och där kommer fokus vad gäller praktikplatser inte att ligga på gruppen asylsökande. Det betyder att tiden är knapp för den som vill komma ut i praktik snabbt.

– En ansökan om praktik måste inkomma till oss före den 29 december, och dessa ansökningar kan då beviljas fram till den sista april, säger Johan Julhén.

Nartdos Tekie Kebedom från Eritrea väntar på uppehållstillstånd i Sverige. Hennes mål är att läsa till sjuksköterska, gärna vid Umeå universitet.
Foto: Mattias Pettersson.

Nartdos Tekie Kebedom, 25 år från Eritrea, bor i ett flyktingboende i Hällnäs. Hon har en akademisk utbildning i biologi och ekologi och vill fortsätta sina studier. Hon är mycket positiv till dagen och berättar att hennes fokus just nu ligger på att skicka in ansökan om praktik innan sista december.

– Jag har tidigare praktiserat på SLU, men nu vill jag göra praktik på ett daghem. Den här inspirationsdagen är jättebra, vi behöver verkligen få information om de här sakerna. Om jag får mitt uppehållstillstånd vill jag läsa vidare till sjuksköterska, gärna vid Umeå universitet.

Studievägledningen vid Umeå universitet arbetar med att fånga upp målgruppen asylsökande. Thomas Wahlström, studievägledare:

– Vi har en ny hemsida – Information for asylum-seekers – där vi erbjuder stöd i deras förberedelser för högre studier, till exempel genom att hjälpa dem att skicka in betyg för bedömning till Universitets- och Högskolerådet, UHR. Om de vill kan de också påbörja sina studier innan de fått uppehållstillstånd, men där krävs behörighet i svenska och engelska plus att de i avsaknad av uppehållstillstånd måste betala studieavgift.

Text: Jonas Ericson.

Redaktör: Camilla Bergvall