"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-25

Fyra miljoner kronor till forskning om jämställdhetspolitik

NYHET Umeåforskaren Malin Rönnblom ska studera hur jämställdhetspolitiken fungerar i EUs medlemsstater. Hon har, som en av elva parters i forskningsprogrammet Quality in Gender and Equality Policies, fått nästan fyra miljoner kronor för fyra års forskning.

Malin Rönnblom och hennes forskarkollegor inom forskningsprogrammet Quality in Gender and Equality Policies, QUING, ska analysera jämställdhetspolitiken i samtliga stater inom EU. De ska kartlägga och analysera politiken samt utveckla metoder och teorier som kan hjälpa politiker och tjänstemän att förstå hur jämställdhetspolitiken fungerar.

– Vi kommer också att titta på hur genus kombineras med exempelvis ras/etnicitet och sexuell läggning när jämställdhetspolitik skapas, säger Malin Rönnblom, filosofie doktor i statsvetenskap och anställd vid Kvinnovetenskapligt forum vid Umeå universitet.

Den del av forskningsprogrammet som ska bedrivas vid Umeå universitet gäller framför allt kartläggningen av jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna Danmark, Finland och Sverige. Men Malin Rönnblom kommer också att medverka i programmets teoriutvecklande del. Malin Rönnblom har tidigare arbetat med forskning om jämställdhets- och regionalpolitik, framför allt i Sverige men även i Finland och Norge.

Forskningsprogrammet QUING har en sammanlagd budget på drygt 44 miljoner kronor, varav 3 850 000 kronor är avdelade till Umeå universitet. Projektet ska pågå under fyra år. Forskningsprogrammet ingår i EU:s 6e ramprogram och leds av professor Mieke Verloo vid Institute for Human Sciences i Wien. Förutom Umeå universitet deltar exempelvis Humbold Univeristy, Lancaster University och Universidad Complutense de Madrid i programmet.

För ytterligare information, kontakta: Malin Rönnblom, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet Telefon: 090-786 96 74
E-post: malin.ronnblom@cws.umu.se

Redaktör: Karin Hertz