"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-27

Fyra samhällsvetenskapliga forskare får finansiering från RJ

NYHET Forskning inom företagsekonomi, sociologi och psykologi får medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Text: Elin Andersson

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I sin årliga utlysning för projekt- och sabbaticalmedel fick i år fyra forskare från samhällsvetenskapliga fakulteten finansiering.

Markus Hällgren, Handelshögskolan, får 5 299 000 kr för projektet:
Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser

Marta Miklakowsky, Sociologiska institutionen, får 1 683 000 kr för projektet:
Skolmiljöns roll för ungdomars radikala politiska aktivism

Louise Rönnqvist, Institutionen för psykologi, får 1 574 000 kr i sabbaticalmedel för att arbeta med projektet:
Kunskap för att förbättra långsiktiga konsekvenserna av extremt prematur födelse och öka livskvaliteten för våra "minsta överlevare”

Per Wisselgren, Sociologiska institutionen får 1 131 000 kr i sabbaticalmedel för att arbeta med projektet:
Alva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationalisering under kalla kriget: Visioner, praktiker och geopolitik vid UNESCO, 1950-1955

Kontaktinformation

Marta Miklikowska
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Louise Rönnqvist
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 11