"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-30

Fyra unga Umeåforskare får stöd av Vetenskapsrådet

NYHET Fyra doktorer vid Umeå universitet har fått stöd av Vetenskapsrådet för postdoktorsvistelser. Det är fysikern Martin Rosvall, miljövetaren Jonatan Klaminder och nationalekonomen William Nilsson som nu kommer att fortsätta sin forskning utomlands, medan molekylärbiologen Jeanette Bröms gör sin postdoktorsvistelse i Umeå.

Konkurrensen har varit hård. Totalt inkom 507 ansökningar och endast 89 har nu beviljats postdoktorsstipendier eller bidrag som postdoktor i Sverige.

Martin Rosvall kommer under sin postdoktorsvistelse att ta fram modeller om hur smittsjukdomar, som t.ex. fågelinfluensan, sprids. Målet är att resultaten ska komma till praktisk användning för att hindra eller dämpa spridningen av smittsamma sjukdomar. Värduniversitet är University of Washington, USA. Stipendiet är på totalt 575 700 kronor för åren 2007-2008.

Den årliga medeltemperaturen i Skandinavien förväntas stiga med så mycket som 4 ºC och nederbörden förväntas öka kraftigt. Jonatan Klaminder ska under sin postdoktorvistelse vid University of Delaware i USA undersöka hur temperatur och nederbörd påverkar läckaget av bly och kadmium från markens organiska ytskikt. Han har beviljats ett stipendium på 339 500 för år 2007.

Willam Nilsson kommer att fortsätta sin forskning vid Universidad de Barcelona, centre for Research in Welfare Economics i Spanien. Han ska studera orsakerna till inkomströrlighet genom att jämföra tvillingar. Eftersom tvillingar har samma genetiska uppsättning och mycket likartad uppväxt är det också möjligt att identifiera bakgrundens betydelse för den ekonomiska situationen. William Nilsson har beviljats totalt 272 872 kronor för 2006 och 2007. Molekylärbiologen Jeanette Bröms studerar sjukdomen tularemi, även kallad harpest, som är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av den mycket smittsamma bakterien Francisella tularensis. I Sverige, där främst Norrland och Svealand är drabbade, sprids sjukdomen vanligtvis till människor via myggor som bitit och sugit blod från infekterade djur, oftast gnagare.

Jeanette Bröms forskning syftar till att få fram den kunskap som är nödvändig för att utveckla nya läkemedel mot bakterien. Hon har beviljats stipendium på 637 000 kr för 2007 och 637 000 kr för 2008, och postdoktorsvistelsen gör hon vid Umeå universitet. Mer information finns också i Vetenskapsrådets presssmeddelande: www.vr.se/huvudmeny/pressochnyheter/nyhetsarkiv nyheter2006/5.19ff2d0010e7e65999980002069.html

Läs mer om forskningsprojekten i Vetenskapsrådets projektdatabas: vrproj.vr.se/default.asp?funk=ss Beslut om ytterligare stipendier och bidrag till anställningar kan tillkomma efter ämnesrådens beslutsmöten som hålls andra veckan i november.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Rosvall Telefon: +12066853600
E-post: rosvall@tp.umu.se

Jonatan Klaminder Telefon: 090-786 97 84
E-post: Jonatan.klaminder@emg.umu.se

William Nilsson Telefon: 0034 62 61 59 055
E-post: william.nilsson@econ.umu.se

Jeanette Bröms Telefon: 090-10 66 68
E-post: jeanette.broms@foi.se

Redaktör: Karin Wikman