"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-01

Fysik får nytt renrum

NYHET Nu kan man arbeta i en renrumsmiljö vid institutionen för fysik. Det är ett laboratorium med extremt ren luft. Renrummet kan användas för experiment inom nano-, elektronik-, kemiskt, biologisk, farmaceutisk samt medicinsk forskning.

– Vi kommer att börja använda renrummet i mitten av februari. En kort introduktionskurs krävs för få tillgång till resursen, säger Roushdey Salh, förste forskningsingenjör vid institutionen för fysik, och föreståndare för laboratoriet.

Ett renrum har kontrollerade låga halter av miljöföroreningar som damm, luftburna mikrober, aerosolpartiklar och kemikalieångor. Inkommande luft till ett renrum passerar ett HEPA-filter, ett slags luftpartikelfilter, och inuti rummet recirkuleras luften ständigt.

Olika renrum har olika renhetsstandard. Renrum klassificeras beroende på antalet och storleken på partiklar som tillåts per luftvolym. Till exempel innehåller luft i stadsmiljö omkring 35 000 000 partiklar per kubikmeter i storleken 0,5 mikrometer och större i diameter, vilket motsvarar ett renrum av klass ISO 9 eller lägre. Renrummet på institutionen för fysik är av klass ISO 5. Det innebär att det bara tillåts 3 520 partiklar av storleken 0.5 mikrometer per kubikmeter luft och bara 29 partklar av storlek 5 mikrometer.

– Vi planerar att avancera till en högre klass med ännu renare luft, det vill säga ISO 4, inom en snar framtid.

Personal som ska gå in i renrummet måste passera en mellanliggande liten hall, en ”sluss”. Här klär man på sig speciella skyddskläder såsom hårnät, glasögon, munskydd, renrumsoverall och handskar. På fötterna krävs specialskor, med helt släta sulor som inte plockar upp damm eller smuts. Åtgärderna är till för att minska kontamineringsriskerna.

Vad är syftet med laboratoriet?
– Syftet med renrummet är att skapa förutsättningar för experiment som kräver en kontrollerad miljö. Vi behöver ett renrum vid vår institution för att framställa bättre halvledare och organiska tunna skikt till ljusemitterande material och solceller. Det är ett arbete som sker på mikro- och nanometerskala.

Vilken utrustning finns i renrummet?– Två speciellt byggda dragskåp i rostfritt stål som tål alla sorters kemiska ämnen, ett antal renrumsbord där användare kan utföra egna experiment om de kommer från andra institutioner vid universitetet eller något institut i Umeå eller andra städer.Användarna har tillgång till flera gaser (N2, Ar, H2, O2, flytande CO2, tryckluft) och vakuum vid varje bord och i dragskåpen. Installationerna kan ändras på användarnas efterfrågan.
Vad gäller utrustning har vi just nu ett optiskt mikroskop med hög upplösning kopplad till en digital videokamera, en Mask-aligner, och en Nano-Imprinter. En ny termisk förångare både för högtemperatur- och lågtemperaturförångning är beställd och kommer att vara i bruk i maj 2013.

Vem har möjlighet att använda renrummet?– Alla inom universitetet eller andra institut kan använda rummet mot en mindre avgift. Det är byggt och konstruerat för nano-, elektronik-, kemisk, biologisk, farmaceutisk samt medicinsk forskning och förstås för många andra industriella applikationer.
Varje användare måste delta i en introduktionskurs för att få tillgång till resursen. Kurser kommer att hållas med jämna mellanrum eller vid efterfrågan.

För mer information om renrummet, kontakta gärna:

Roushdey Salh, institutionen för fysik, Umeå universitetTelefon: 090-786 57 02
E-post: roushdey.salh@physics.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh