"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-15

Fysik i Umeå får goda omdömen av Högskoleverket

NYHET Utbildningen i fysik vid Umeå universitet har goda kontakter mellan studenter och lärare. Lärarna är dessutom engagerade och medvetna. Det konstaterar Högskoleverket i sin nationella utvärdering av fysik.

Institutionen för fysik ger fysikutbildning inom framför allt två program, dels ett naturvetarprogram i fysik och dels ett civilingenjörsprogram i teknisk fysik. På institutionen finns cirka 20 disputerade lärare.

Högskoleverkets bedömargrupp konstaterar att förutsättningarna för att knyta utbildningen till forskningen är goda. De lyfter också fram institutionens engagemang för att utveckla utbildningen och poängterar att även studenterna deltar i kursutvecklingen.

Det finns flera exempel på icke-traditionell undervisning och examination, t.ex. i form av gruppdiskussioner runt s.k. kontextrika problem och projektredovisningar i form av postersessioner. Detta uppskattas av studenterna.

Umeå universitet lyfts också fram som ett gott exempel när det gäller hantering av kursvärderingar. I början av varje fysikkurs får studenterna veta vilka förändringar av kursen som förra årets kursvärderingar i resulterat i.

Bedömargruppen anser att samordningen mellan de två programmen ger studenterna en flexibilitet och gör utbildningen attraktiv. Samtidigt rekommenderar de institutionen att profilera programmen gentemot varandra och lyfta fram det specifika inom varje område. Det skulle gynna rekryteringen av studenter, menar Högskoleverket, som anser att det generellt sett behövs en tydligare profil för utbildningarna i fysik i Sverige.
– Arbetet med att utveckla fysikutbildningen i Umeå är redan på gång inom ramen för den s.k. Bolognaprocessen och vi räknar med att anta studenter till en ny och spännande masterutbildning redan hösten 2006, säger Tord Oscarsson, prefekt vid institutionen för fysik.

Vid institutionen för fysik finns cirka 40 utländska studenter och förutom centrala avtal har institutionen egna med 17 europeiska universitet och utbyten med universitet i Vietnam och Uruguay. Bedömargruppen anser att institutionen arbetar ambitiöst med att få internationella utbyten tillstånd. De utländska studenterna ger dessutom internationella impulser.

När det gäller forskarutbildningen rekommenderar Högskoleverket institutionen att öka antalet forskarutbildningskurser. Det skulle kunna göras genom att utveckla samarbeten med andra lärosäten.
– Våra doktorander läser redan idag många olika forskarutbildningskurser och den relevanta målsättningen är kanske därför inte att öka antalet kurser. Däremot är en ökad samordning önskvärd och där är naturligtvis ett vidareutvecklat samarbete, internationellt såväl som nationellt, en möjlighet.

Alla lärosäten får godkänt med undantag av Högskolan i Gävle, Högskolan i Jönköping samt Örebro universitet. Högskoleverket ifrågasätter både magisterexamensrätten och rätten att utexaminera doktorer.

För ytterligare information, kontakta:

Tord Oscarsson, prefekt vid Institutionen för fysikTelefon: 090-786 67 40
E-post: tord.oscarsson@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman