"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-31

Fysiker får fakultetens samverkanspris

NYHET Martin Servin, koordinator på UMIT Research lab och universitetslektor vid institutionen för fysik, tilldelas teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2014. Priset är på 25 000 kronor.

– Det känns jättekul att bli uppmärksammad! Jag stimuleras av att se min och mina kollegors forskningsresultat komma till användning och bli verktyg som används för att lösa viktiga problem och uppfinna nya system och maskiner, säger Martin Servin.

Martin Servin belönas för att ”framgångsrikt ha utvecklat och etablerat nya samverkansformer och områden för samverkan. Han har i sitt arbete också visat utmärkt förmåga för att kunna etablera långsiktiga och fruktbara samverkansprojekt.”

Martin Servin har en lång erfarenhet av samverkansaktiviteter, bland annat med att utveckla samarbete mellan fakultetens tekniska utbildningar och industrin genom olika studentprojekt. Han var under åren 2006-2009 föreståndare för IFOR (Intelligenta fordon off-road) och samordnade då universitetets samarbeten med skogsnäringen för utveckling och simulering av nya terränggående fordon samt avverkningsstrategier.

På senare år har Martin Servin varit en nyckelperson i tillblivelsen av UMIT Research Lab vid Umeå universitet, där syftet är att utveckla nya simuleringsteknologier tillsammans med industrin. Som koordinator har han varit drivande för arbetet med att sammanföra både stora och små företag med forskare och studenter i olika projekt där simuleringsverktyg utvecklas för industrins specifika problem. Ett exempel är Simovate-projektet, inom programmet Utmaningsdriven innovation från Vinnova, där flera av Sveriges ledande företag inom fordon, gruva och verkstadsindustri samlas tillsammans med simuleringsföretag och universitet.

Priset delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion lördagen den 24 maj.

Biografi:

Martin Servin föddes 1975 och kommer från Ekeby utanför Helsingborg. Han har tagit både kandidatexamen i matematik och magisterexamen i fysik vid Umeå universitet och har sedan doktorerat i teoretisk fysik vid samma universitet. Med en doktorsexamen i teoretisk astrofysik svängde karriären om till beräkningsvetenskap och industriella tillämpningar. Under åren 2006-2009 var Martin Servin föreståndare för IFOR (Intelligenta fordon off-road) och mellan 2004-2008 utvecklade han samarbete mellan fakultetens tekniska utbildningar och omgivande samhälle i projektet Närkontakt. Han leder i dag en forskargrupp i visuell och interaktiv multifysik och är koordinator vid UMIT Research Lab.
Martin Servin är medgrundare till avknoppningsföretaget Algoryx Simulation AB.

Om samverkanspriset:

Syftet med priset är att uppmärksamma framstående insatser vad gäller samverkan mellan verksamheten inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och det omgivande samhället. Priset delas ut vartannat år och detta är andra gången samverkanspriset delas ut vid fakulteten.Tidigare pristagare:
2012 Thomas Degn, Designhögskolan

För mer information, kontakta gärna:

Martin Servin, institutionen för fysik
Telefon: 090-786 65 08090-786 65 08
E-post: martin.servin@umu.se

Högupplöst porträttfoto. Fotograf: Oskar Qvarnström

You'll need Skype CreditFree via Skype

Redaktör: Michael Nordvall