"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-25

Fysiker får teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

NYHET Magnus Cedergren, institutionen för fysik, har tilldelats teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris. Han får priset bland annat för sin förmåga att involvera studenter i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Magnus Cedergren kom som student till Umeå universitet redan 1964. Han har verkat som lärare vid institutionen för fysik sedan 1974 och som programansvarig för civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik från 1989.

Tidigt insåg Magnus Cedergren betydelsen av ett starkt studentinflytande. Som programansvarig för teknisk fysik har han arbetat aktivt för att engagera studenter i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Basen för detta studentengagemang finns i Studienämnden för teknisk fysik, som består av studentrepresentanter från utbildningens olika årskullar.

Studienämnden arbetar systematiskt med kursvärderingar och föreslår förbättringsprojekt baserade på dessa mätresultat. Systemet utgör grunden för kvalitetsarbetet och har visat sig vara hållbart i tiden. Efter 15 år bedrivs arbetet fortfarande med entusiasm och engagemang.
– Min drivkraft som ansvarig har varit att försöka etablera teknisk fysik som en av de bästa teknisk fysikutbildningar i landet. I detta arbete har studenternas synpunkter varit särskilt viktiga och min erfarenhet är att ett aktivt studentinflytande är en förutsättning för ett framgångsrikt resultat. Min policy har därför varit att stödja miljöer i vilka tankar om förnyelse och förbättring frodas, säger Magnus Cedergren.

I ett antal undersökningar har under årens lopp vikten av kommunikationsförmåga hos ingenjörer betonats, nu senast i Ingenjörsakademins utvecklingsprojekt Morgondagens ingenjör. Av detta skäl inledde Magnus Cedergren och den pedagogiska konsulten Bernt Ämting tidigt ett samarbete för att utveckla studenternas kommunikationsförmåga.

Samarbetet resulterade i pilotprojektet ”Muntlig och skriftlig kommunikation inom teknisk fysik” som startade ht 2000. Ett av målen med projektet var att utveckla en strategi för integration av kommunikationsträning i den reguljära undervisningen. Programmet skulle sträcka sig över hela den 4,5 år långa utbildningen.
– Det är otroligt roligt att se vad systematisk träning i kritisk granskning och reflekterat tänkande runt egenproducerat skriftligt och muntligt material kan betyda för kvaliteten, berättar Magnus Cedergren.

Arbetssättet har även spridit sig till andra utbildningar som t.ex. tandläkarutbildningen, teknisk datavetenskap och energiteknik. Projektet har också resulterat i tillkomsten av den kurs som inleder teknisk fysik och öppen ingång. Huvudsyftet med denna s.k. introduktionskurs till akademiska studier är att träna studenterna i grundläggande ingenjörsfärdigheter t.ex. kommunikationsförmåga, matematisk färdighetsträning, problemlösningsförmåga, kritiskt förhållningssätt, kvalitetsmedvetenhet och samarbetsförmåga.

Magnus Cedergrens enträgna arbete har bl.a. bidragit till att studenter på utbildningen nått stora framgångar i tävlingar om bästa examensarbete. Nio pris för bästa examensarbete, varav sex på nationell nivå, har hemförts under den korta tid som teknisk fysik funnits vid Umeå universitet. Utbildningen har också rankats som landets bästa utbildning i kategorin studier i tidskriften Moderna Tider. Likaså har teknisk fysik fått goda vitsord i Högskoleverkets kvalitetsgranskning.

Prissumman är på 50 000 kronor och Magnus Cedergren kommer att ta emot priset vid Umeå universitets vårpromotion den 4 juni.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus CedergrenTelefon: 090-786 56 09
E-post: Magnus.Cedergren@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman