"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-15

Fysikforskare får fem miljoner kronor till två nya lasersystem

NYHET Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har beviljat forskare vid Institutionen för fysik fem miljoner kronor för att köpa två svepbara lasersystem.

Det är professorerna Anders Kastberg, Ove Axner och Bertil Sundqvist samt universitetslektor Hans Forsman som har beviljats medel för två titan-safirlasersystem för olika typer av spektroskopiska studier.
– Den här typen av lasrar kan användas för noggranna spektroskopiska studier av såväl atomer, molekyler som fast material i ett väldigt brett våglängdsintervall. Vi kommer att ha stor nytta av dem inom såväl grundforskning, tillämpad forskning och undervisning, säger Anders Kastberg, som är huvudsökande.

En av de viktigaste inriktningarna för Anders Kastbergs forskargrupp är s.k. optiska kristallgitter. Med hjälp av ett sådant är det möjligt att fånga ultrakalla atomer. Ett användningsområde som särskilt intresserar Anders Kastberg och hans kollegor är kvantdatorer. Dessa datorer kan arbeta mycket snabbare än en vanlig dator och klara problem som med en vanlig dator tar omöjligt lång tid att lösa.

Inom kort hoppas de kunna skapa en s.k. fasgrind, som är en av de grundläggande komponenterna i en kvantdator. För att det ska vara möjligt krävs två uppsättningar av laserstrålar med tillräcklig effekt och rätt frekvens, något som de två titan-safirlasersystemen kan erbjuda.

Ove Axner och hans forskargrupp utvecklar nya, spektroskopiska mättekniker för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas. Framförallt handlar det om olika typer av miljömässiga tillämpningar, t.ex. detektion av hälsovådliga ämnen i atmosfären och i industriella processer, där dagens tekniker inte har tillräcklig känslighet, selektivitet eller precision. Lasersystemen kommer att möjligöra att expandera teknikerna till detektion av fler miljömässigt intressant ämnen.

Bertil Sundqvist och hans forskargrupp studerar kolbaserade material, till exempel kolnanorör som är rörformade molekyler med hönsnätliknande struktur. Kolnanorör är de mekaniskt starkaste molekyler vi känner till och kan dessutom leda elektricitet nästan utan resistans. Man hoppas kunna använda dessa i lätta, starka byggnadsmaterial eller i avancerade elektroniska tillämpningar, t ex supersnabba datorer.

Med de nya lasersystemen kommer gruppen att kunna identifiera specifika nanorör och undersöka deras elektroniska egenskaper och dopningsgrader. Lasersystemet kommer också att användas av studenter i olika typer av laborationer. Institutionen för fysik har ett ambitiöst program inom optisk fysik, dels inom civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik och dels inom ett kommande masterprogram med inriktning mot optisk fysik.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kastberg, professor i experimentell optisk fysikTelefon: 090-786 67 18
E-post: anders.kastberg@physics.umu.se

Ove Axner, professor i fysikTelefon: ove.axner@physics.umu.se
E-post: 090-786 67 54

Bertil Sundqvist, professor i kondenserade materiens fysikTelefon: 090-786 74 88
E-post: bertil.sundqvist@physics.umu.se

Hans Forsman, studierektor vid institutionen för fysikTelefon: 090-786 55 84
E-post: Hans.Forsman@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman