"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-03

Fysikforskning får högt betyg av Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet har granskat svensk fysikforskning och konstaterar att den håller hög kvalitet. Forskning vid Umeå universitet lyfts fram som positiva exempel i den nyligen publicerade rapporten.

Text: Sara-Lena Brännström

Utvärderingen av forskningsämnet fysik utfördes av en oberoende expertpanel bestående av totalt 14 experter, varav 12 utanför Sverige. Slutsatsen är att svensk fysikforskning håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt.

– Det är glädjande att ämnet fysik står sig starkt i Sverige och att vi på institutionen, trots att vi är förhållandevis små, varit bidragande inom fyra av sex fält som utvärderades. Vår forskning inom de områdena är stark, säger Thomas Wågberg, prefekt på Fysiska institutionen vid Umeå universitet.

Fokus på samhällseffekter

Inför utvärderingen har de sammanlagt 12 granskade lärosätena fått skicka in fallstudier och ett urval av publikationer, fördelade efter hur stora de är inom fysikforskning. Umeå har bidragit med 16 publikationer från åren 2016 till 2022 och ett antal fallstudier för samma period.

Expertpanelens fokus har legat på såväl vetenskapliga publikationer som samhällseffekter av forskningen i ett internationellt perspektiv. Vetenskapsrådet gör ingen rankning lärosätena emellan, men har i rapporten valt att lyfta fram ett antal exempel. Umeå universitet får särskild uppmärksamhet när det gäller samhällseffekter. Här nämns forskargruppen Brain Biofluid Mechanics som utvecklat teknik för att öka förståelsen för neurologiska sjukdomar, och professor Martin Rosvall som med sin forskargrupp utvecklat algoritmer för komplexa datanätverk vilket mynnade ut i företaget Infobaleen.

– Vi har en väldigt hög grad av tvärvetenskaplighet vilket speglas i rapporten och i de fallstudier och artiklar vi skickade in, säger Thomas Wågberg.

Modell för utvärdering

Utvärderingen bygger på Vetenskapsrådets modell som fokuserar på forskningsämnen och tematiska områden för att ge en nationell överblick över området. Första gången den användes var 2020, då för ämnet statsvetenskap. Det övergripande syftet med utvärderingarna är att bidra till att stärka svensk forskning.

I denna granskning har tre institutioner vid Umeå universitet medverkat: Fysiska institutionen, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik och Institutionen för strålningsvetenskaper.

Läs hela rapporten från Vetenskapsrådet