"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-06

Fysikprofessor får europeiskt anslag för toppforskning

NYHET Mattias Marklund, professor i fysik, har i mycket hård konkurrens tilldelats cirka 1 miljon euro – 9,4 miljoner kronor – av Europeiska forskningsrådet. Av totalt över 9000 ansökningar är han en av de få som belönats med det prestigefyllda ”Starting Independent Researcher Grant".

– Det känns verkligen roligt! Det är ett erkännande för kvalitén i vår verksamhet, och visar att vår forskning befinner sig vid den absoluta frontlinjen. Med hjälp av prispengarna kommer jag att kunna utöka min forskargrupp på ett betydande sätt, och även koncentrera mig på forskning under en femårsperiod, säger Mattias Marklund.

Förra våren lanserade det nybildade European Research Council (ERC) sin första utlysning, "Starting Independent Researcher Grant". Syftet är att stödja de mest framstående unga forskarna och anslagen ligger på 900 000 till 3,6 miljoner kronor per år i upp till fem år. Cirka 300 ansökningar har nu fått bidrag, ungefär tre procent av de sökande, vilket innebär att Mattias Marklund tillhör Europas toppforskare.

– I vår forskning hoppas vi hitta svar på hur materien beter sig i så vitt skilda system som nanoteknologiska komponenter och kompakta stjärnor. Vi hoppas också att med världens kraftfullaste lasersystem kunna etablera nya experimentella metoder att undersöka grundläggande fysiklagar, säger Mattias Marklund.

Mattias Marklund forskning består av ett brett spektrum av tillämpningar inom så kallad icke-linjär fysik och behandlar så vitt skilda områden som monstervågor och svarta hål. År 2003 tilldelades han ett internationellt pris som bäste yngre forskare inom plasmafysik, i konkurrens med plasmafysiker från USA, Ryssland och Västeuropa. Två år senare fick han Tage Erlanders pris av Kungliga Vetenskapsakademien respektive Kungliga Skytteanska Samfundets priser för unga framstående forskare. Han är också permanent medlem av Rutherford Appleton-laboratoriet i Oxford, England, samt har varit gästforskare vid ett stort antal institutioner. Det internationella samarbetet sträcker sig även till kollegor i Portugal, Tyskland, Frankrike, Grekland, Sydafrika, Holland och USA.

Ursprungligen kommer Mattias Marklund, 37 år, från Skellefteå och han tog sin doktorsexamen i teoretisk fysik 1998.

För ytterligare information, kontakta: Mattias Marklund, professor vid institutionen för fysik Telefon: 090-786 96 82, 0705-177 286
E-post: mattias.marklund@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman