Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Fysisk aktivitet och hälsa - konferensen med ett brett grepp och fysisk aktivitet

NYHET Den 9-10 november 2016 arrangeras en konferens om fysisk aktivitet och hälsa. Konferensen riktar sig till dem som arbetar med fysisk aktivitet i sin vardag. Abstract för poster och föredrag inom området fysisk aktivitet och hälsa ska vara inlämnat senast 31 augusti.

Idrottshögskolan är en medspelare i den konferens som arrangeras den 9-10 november på SLU, Umeå universitet. Konferensen kommer lyfta fram den senaste kunskapen om fysisk aktivitet som promotion, prevention och behandling för

  • Grupp och individ
  • Arbete och fritid
  • Samhällsplanering

Konferensen riktar sig till de som arbetar med fysisk aktivitet i sin vardag, som forskare, inom vården, företagshälsovården, kommunen, på träningsanläggningen eller i stadsplanering.

Under dagarna kommer föreläsningar med inbjudna föredragshållare följas av muntliga presentationer, postersessioner och workshops

Deadline för abstract är 9 september 2016

Abstracts för poster och föredrag inom området fysisk aktivitet och hälsa välkomnas, deadline för abstracts är 9 september 2016. Arrangörerna ser gärna bidrag från forskning, samverkansprojekt och goda exempel från olika verksamnheter.

Erfarenheter och aktuell forskning om fysisk aktivitet och hälsaLäs mer om Fysisk aktivitet och hälsa 9-10 november 2016

Redaktör: Anna-Karin Eriksson