"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-25

Fytoplankton i våra tankar

NYHET Den här veckan har UMF besök av Russel Arnott från University of Bath. I sin forskning använder han UMF:s mesokosmer för att studera i vilken utsträckning storleken och formen på olika arter av fytoplankton har betydelse i turbulent vatten.

Vad hoppas du forskningen ska leda till?
- Jag vill se om den fysiska formen har en betydelse för vilka arter som blir dominanta vid olika förhållanden. I området kring Bath har vi problem med algblomningar i reservoarerna för dricksvatten. De prövar olika metoder för att komma tillrätta med problemet, som att skapa omrörning i vattnet med hjälp av bubblor eller gigantiska rotorer. Men att driva stora rotorer dygnet runt är dyrt och dessutom är man rädd att för mycket omrörning ska öka manganhalten, vilket ger vattnet en brun färg och smakar illa. Så det är ett område där mina resultat kanske kan komma till användning, säger Russel Arnott.

Foto: Russell Arnott

Som en del i sitt forskningsprojekt bygger Russel också modeller av olika fytoplankton i en 3d-skrivare för att kunna studera hur olika former interagerar med turbulens i vattnet.

Redaktör: Markus Nordin