"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-18

g14 - Att utmana makten

NYHET Att utmana makten - Challenging Power – är temat för den nationella konferensen g14 som hålls den 26-28 november 2014 på Umeå Folkets Hus.

g14 vill samla det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning utgör. Konferensen ska skapa förutsättningar för kritisk granskning, erbjuda utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer.

g14 ska stimulera till samverkan mellan olika akademiska discipliner kring forskning som berör genus i hela dess komplexitet och mångfald. Ambitionen är att öppna för diskussion mellan praktiker och forskare för att gemensamt ringa in och adressera maktfrågor.

Samtal och möten ska få ta plats och lyftas fram!

Därför välkomnar vi särskilt förslag till hela paneler, öppna debatter och rundabordssamtal samt andra alternativa och innovativa former för presentationer. Samtidigt finns som vanligt utrymme för anmälan av enskilda artiklar och posterpresentationer. Deltagare från hela Norden är välkomna.

Konferensen g14 är aktuell för alla, såväl inom som utanför akademins väggar. Vi välkomnar skilda former av bidrag från olika ämnesdiscipliner och verksamhetsområden. Vi vill gärna öppna konferensen så långt det är möjligt – men vi behöver din, dina kollegors och din/a organisation/ers hjälp. Skicka in förslag på presentationer, workshops, paneler, seminarier, och alternativa arrangemang.

Du får gärna diskutera dina idéer med oss. Tänk stort, tänk smått! Flytta gränser, perspektiv, metoder, handlingar och tanketraditioner. Problematisera praktiker och utforska alternativ! Bidrag och presentationer välkomnas inom samtliga områden och gärna tillsammans med andra i oväntade konstellationer.

Vi välkomnar skilda erfarenheter av att utmana makten och även innovativa former för ifrågasättanden, utforskande och analyser.

Arrangörer för g14 är Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Genusforskarförbund.
Konferensen genomförs i samarbete med Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Läs mer om g14 här

Redaktör: Maja Bonta