"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-26 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:38

Gästforskare studerar upplevelser av att vara ung same

NYHET Ylva Jannok Nutti har under hösten 2020 varit gästforskare hos Várdduo -centrum för samisk forskning. Nu ska Ylva presentera sitt forskningsprojekt och då är det samiska ungdomar som är i fokus.

Text: Karin Johansson

Ylva Jannok Nutti arbetar som førsteamanuensus / lektor i pedagogik vid samiska lärarutbildningarna på Sámi allaskuvla i Guovdageaindnu i Norge. Utöver det är Ylva med i ett forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Där studerar de samiska berättelser, och arbetet sker tillsammans med en samisk förskola. Under hösten 2020 var Ylva Jannok Nutti gästforskare hos Várdduo -centrum för samisk forskning.


Det projekt som Ylva arbetat med som gästforskare handlar om samiska ungdomar. Där studeras samiska ungdomars upplevelser om vad det innebär att vara ung same, ungas röster idag och för ett decennium sedan. En del av projektet innebär att göra en mindre uppföljning av ett tidigare samiskt ungdomsprojekt. 

I det nya projektet ingår dels att studera delar av sparat material från det tidigare ungdomsprojektet, dels att genomföra en fokusgruppintervju med unga. Forskningsresultaten ska i första hand redovisas i en vetenskaplig artikel som färdigställs efter seminariet.

Ylva berättar att tiden som gästforskare har varit speciell och påverkats mycket av situationen med covid-smittan:

Det har varit värdefullt att få ta del av information om Várdduos arbeten och aktiviteter genom olika utskick och inbjudan till seminarier. Tyvärr har ju Covid inverkat så att jag inte fysiskt kunnat delta, men jag ser fram emot att fortsätta samverka med er.


Onsdag 31 mars presenterar Ylva Jannok Nutti sin forskning vid ett seminarium Várdduo seminarium: Ylva Jannok Nutti