"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-25 Uppdaterad: 2022-12-19, 16:05

Gästkonstnären Andjeas Ejiksson sparkade i gång Film Friday

NYHET Han ville utforska idéer om Europa och hur audiovisuell kultur, framför allt TV, använts som ett sätt att skapa en transnationell gemenskap. Resultatet blev en film. Gästkonstnären Andjeas Ejiksson var först ut när Humlab lanserade den nya seminarieserien Film Friday.

Text: Sandra Lundström

Du är konstnär, författare och redaktör. Kan du berätta om din väg dit?

– Jag drivs i mitt arbete av vissa frågor som jag söker få besvarade. Hur språk, bilder, teknologier formar våra föreställningar, väldigt allmänt uttryckt.

– Jag saknar att skriva när jag gör film, saknar det sceniska när jag skriver, saknar bilden på scen, och så vidare. Alla former av gestaltning har något otillfredsställande i sig. Kanske är det rastlöshet som tog mig hit.

Berätta om Television Without Frontiers 

– Jag ville utforska idéer om Europa och hur audiovisuell kultur, framför allt teve, använts som ett sätt att skapa en transnationell gemenskap.

– Och så snubblade jag över ett projekt som kallades Eurikon och som kort uttryckt sökte format att tilltala en europeisk tittare, ur ett europeiskt perspektiv och med ett europeiskt innehåll.

– Projektet initierades av EBU och gjordes som ett samarbete mellan femton public service-kanaler från olika delar av Europa och Nordafrika. Och just idén om public service och vad det innebär bortom nationsgränser blev en central fråga för mig.

– Från början var det tänkt som ett performance som jag skulle produceras i samarbete med Statens konstråd. Tanken var att använda Eurikon som ett slags metod för att utforska vad de här frågorna har för betydelse i ett samtida Europa. Resultatet blev en film.

Vad betyder film som medium för dig?

– Jag vill hellre tala om audiovisuell kultur. Dels tänker jag att vi lätt låser in oss i sådana genrer som formar institutioner och konventioner för vad vi ser och hur vi tittar, lika mycket som de förstås möjliggör och tillgängliggör.

– Dels har jag i det här arbetet framför allt varit intresserad av televisionen med utgångspunkt att den som form – åtminstone om vi ser till televisionens historia – ligger närmare teatern än filmen. Det vill säga som ett sätt att visa något som pågår i realtid för en masspublik. Televisionen skapar ett spänningsfält mellan teater och film, händelse och bild och minne, som är oerhört spännande.

Du har nyligen blivit beviljad medel från Vetenskapsrådet för projekttiteln The discontent of voice and image – the task of the audiovisual translator. Vad innebär det för din forskning?

– Filmen Television Without Frontiers var ju också del av min doktorsavhandling som jag presenterade våren 2021 vid HDK-Valand i Göteborg.

– Ett av de centrala momenten i avhandlingen, liksom i Eurikon-projektet, var översättning. För att skapa en paneuropeiskt audiovisuell television behövde man hitta sätt att tilltala en flerspråkig publik. I Eurikon-projektet löste man det bland annat genom att simultantolka och sända en signal med flera ljudkanaler. Om du tittade i Tyskland fick du allt översatt till tyska, till italienska i Italien, och så vidare. Projektet The Discontent of Voice and Image tar vid där ungefär där.

– Med utgångspunkt i diskussioner om översättning som under en längre tid pågått i ett litterärt sammanhang, om översättningens betydelse och översättarens roll i den litterära offentligheten, söker projektet paralleller inom audiovisuell översättning. 

Om Film Friday

Den nya seminarieserien Film Friday ser till rörliga bilder som både metod och källmaterial, på gränsen mellan konst och forskning. Vid varje tillfälle visar vi en kortare film, ca 45 min, med en inbjuden gäst. Filmvisningen följs av en öppen diskussion om filmmediets kreativa möjligheter.

Ställer ut på Bildmuseet

I en pågående utställning, Tevetrampolinen, på Bildmuseet medverkar Andjeas Ejiksson både som medcurator och konstnär.

Tevetrampolinen