"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-18

Gästprofessor på Enheten för sjukgymnastik: Dawn Skelton

NYHET Dawn Skelton är gästprofessor vid enheten för sjukgymnastik och kommer att finnas på plats två veckor varje termin de närmaste tre åren. Dawn medverkar redan i två mindre projekt inom ramen för fysisk träning och fallprevention. Hon är också med i ledningsgruppen för EU-nätverket ProFound med syfte att implementera fallpreventiva åtgärder bland annat i Västerbotten genom en arbetsgrupp som leds av Region Västerbotten.

Dawn Skelton är professor i åldrande och hälsa vid School of Health and Life Science vid Glasgow Caledonian University. Hon har sakkunniguppdrag för Världshälsoorganisationens Health Evidence Network och Storbritanniens Department of Health, och är vetenskaplig rådgivare för Society for Physical Activity, the Prevention of Osteoporosis, Falls and Fractures och the British Heart Foundation National Centre for Physical Activity. Hon har varit vetenskaplig samordnare av EU -finansierade ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe) och medarrangör till den åttonde World Congress on Active Ageing, augusti 2012 i Glasgow.

Läs mer om Dawn och hennes forskning om åldrande

Se videon Helping older people stay stronger for longer

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson