"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-15

Gästprofessorer stärker forskningsmiljön i medie- och kommunikationsvetenskap

NYHET Gästprofessorerna Epp Lauk respektive Marita Vos, båda från Universitetet i Jyväskylä, Finland och lektor Alon Lischinsky, från Oxford Brooks University i England är på plats i Umeå denna vecka för att föreläsa för studenter i medie- och kommunikationsvetenskap/journalistik och för att delta i en intern workshop om ett förändrat medielandskap och nya/sociala medier. I januari besöker även professor Øyvind Ihlen från Oslo universitet, Norge, institutionen. Totalt får medie- och kommunikationsvetenskap under närmaste månaderna förstärkning av fyra internationellt framstående professorer och forskare.

Under veckan har Alon Lischinsky, tidigare postdoktor inom MKV vid institutionen och Epp Lauk föreläst för institutionens medie- och kommunikationsvetarstudenter och ämnets branschråd. Marita Vos har hållit i ett högre seminarium kring forskningsöversikter och akademisk publicering. Igår och idag deltar de i workshopen med titeln "Changing Perspectives on Communication? Research Challenges in the Digital Age”. Syftet med workshopen är att föra samman ämnets lärare, forskare och doktorander för att diskutera och reflektera kring det snabbt föränderliga medielandskapet och då särskilt sociala/nya medier.

Annika Egan Sjölander, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och ansvarig för ämnets högre seminarium, välkomnar varmt förstärkningen på forskningssidan.

- Epp Lauk’s kompetens kring journalistik och demokrati och speciellt utvecklingen i Öst och Centraleuropa är väldigt relevant för oss som vitamininjektion till att tänka kring de ofta förgivettagna organisationerna och strukturerna vi har i Sverige och övriga västvärlden. Marita Vos, som professor i PR och organisationskommunikation, står för kunskaper som vi behöver förstärka inom medie- och kommunikationsvetenskapen och utgör med sitt stora Europeiska nätverk ett välkommet tillskott till forskningsanknytningen inom grundutbildningen i strategisk kommunikation. Det är också tanken bakom inbjudan till Øyvind Ihlén som utgör en pionjär inom den kritiska PR forskningen. Ihlén har dessutom forskningssamarbeten med några av oss. Alon Lischinsky är en före detta och fortfarande uppskattad kollega som också har flera forskningssamarbeten med flera av oss inom MKV/journalistik varför det passade särskilt bra att han också deltog i workshopen, säger Annika Egan SJölander.

Alon Lischinsky reser hem senare i eftermiddag medan Marita Vos och Epp Lauk stannar i Umeå till tisdag kommande vecka. 

Epp Lauk är sedan 2008 professor i journalistik på Jyväskylä universitet, Finland. Hon har mellan 2000-2010 jobbat som professor på Tartu univsersitet i Estland och varit forskningsansvarig för forskningscentret för kultur och kommunikation, UT. Professor Lauk är ett internationellt erkänt namn inom forskningsområdet och är aktiv inom både undervising och forskning. Hon har till exempel tidigare varit gästforskare på Oxford universitet och JMK, Stockholms universitet och är en av grundarna till ECREA's (European Communication Research and Education Association).

Professor Lauk's forskning rör bland annat etik och presshistoria. Hon är också expert inom cetral- och östeuropeiska mediafrågor.

Alon Lischinsky är anställd som lektor vid Oxford Brooks universitet i England. Han disputerade i Spanien och har tidigare varit postdoktor vid insitutionen för kultur- och medievetenskaper. Alons forskningområde handlar bland annat om storytelling, effekterna av företags miljömässiga diskurs och allmänhetens uppfattning om hållbarhet.

Marita Vos är professor i organisationskommunikation och PR på Jyväskylä universitet, Finland. Hon är ansvarig för forskningsaktiviteter och utbildningsprogram inom ämnet och har genom stipendium och insatser tagit ämnesområdet framåt. 

Hennes forskning rör främst kriskommunikation och hur organsiationer kommunicerar med omvärlden under kris. Marita Vos besökte CBRNE centret på Umeå universitet tidigare i veckan tillsammans med institutionens forskare för att se hur de jobbar med kommunikationsfrågor i sina projekt.

För mer information om gästprofessorerna och deras vistelse hos oss, kontakta:

Annika Egan Sjölander, annika.egansjolander@kultmed.umu.se, +46 90 7867940

Redaktör: Therese Högberg