"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-20

Gästredaktörer för tidskriften Technology, Pedagogy and Education

NYHET Anders D. Olofsson från forskningsområdet Lärande och IKT på Pedagogiska institutionen är tillsammans med J. Ola Lindberg, Mittuniversitetet gästredaktörer för ett nytt nummer av tidskriften Technology, Pedagogy and Education.

Specialnumret handlar om hur teoretiskt förankrad forskning med fokus på pedagogisk design av uppbyggnad och användning av utbildningsteknologi (educational technology) på olika vis kan bidra till att utveckla verksamheten i såväl skola som högre utbildning. En central aspekt i specialnumret är betydelsen av att skapa samarbetsinstanser mellan akademi och praktik för att forskningsresultat på så vis kan bidra till utvecklandet av hållbar användning av utbildningsteknologi i utbildning, undervisning och lärande. Specialnumret innehåller, utöver en introduktion skriven av Olofsson och Lindberg, 6 bidrag från forskare verksamma inom pedagogik och informatik.

Fullständig referens till introduktionen är:
Olofsson, A.D., & Lindberg, J.O. (2014). Moving from theory into practice – on the informed design of educational technologies. Technology, Pedagogy and Education. DOI: 10.1080/1475939X.2014.945275

Texten går att läsa här:
http://www.tandfonline.com/eprint/8eZjh3UiWQWxNvXrsd45/full#.U_NLZe5vlaQ