"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-29

Gemensamma vägar - en nordisk specialpedagogisk konferens

NYHET Idag startade den två dagar långa konferensen "Gemensamma vägar", med mötesdeltagare från både Sverige, Norge och Finland.

Konferensen inleddes på förmiddagen med ett kulturellt inslag. Alla Kan-kören från Umeå musikskola framförde några sångnummer, till publikens belåtenhet. Därefter har deltagarna kunnat ta del av föredrag och dialoggrupper.

Gerd Pettersson, doktorand på Pedagogiska institutionen, är med och arrangerar konferensen i samarbete med Särskolenätverket Norr, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Åbo Akademi och Universitetet i Nordland.

Konferensen pågår i två dagar och möjliggör för deltagarna att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper. Syftet med konferensen är också att stärka samarbetet i specialpedagogik mellan pedagogisk personal i skolan och forskare i de tre nordiska länderna. Deltagarna skall få tillgång till skolforskning och pedagogisk kompetens i specialpedagogik som finns vid de nordligaste universiteten och högskolorna i Sverige, Norge och Finland.