"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-25 Uppdaterad: 2023-04-20, 11:54

"Gemensamma vägar" – Konferensen om utbildning i Norden

NYHET Strategiska medel från Arktiskt Centrum

Text: Monica Börlin

Gemensamma vägar, en nordisk specialpedagogisk konferens

Via strategiska medel från bland annat Arktiskt centrum, kunde Umeå universitet stå värd för den nordiska specialpedagogiska konferensen Gemensamma Vägar (GV) med temat Likvärdig utbildning genom utveckling- och forskningssamverkan.

Konferensen "Gemensamma Vägar" hölls vid Umeå Campus den 1–2 november 2022. Syftet med konferensen var att deltagarna skulle få tillgång till forskning och pedagogisk kompetens som finns vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland. Dessutom syftade GV- konferensen till att skapa förutsättningar för nätverksbyggande inom och mellan ländernas skolaktörer och forskare.

Anmälningstrycket var så högt så vi fick stänga anmälan innan anmälningstiden gått ut.

Konferensen lockade ca 160 deltagare och det stora intresset från förskolans, särskolans och skolans lärare och forskare från Finland, Sverige och Norge.

– Anmälningstrycket var så högt så vi fick stänga anmälan innan anmälningstiden gått ut, säger en av konferensarrangörerna, Gerd Pettersson, verksam vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Möjligen kan det stora intresset för konferensen bero på att konferensdeltagarna längtat efter fysiska möten och dialoger med kollegor från olika länder samt att konferensen egentligen var planerad till 2020 men blev framskjuten på grund av pandemin.

– Men såklart, ett mycket intressant konferensprogram väcker alltid stort intresse, säger Pettersson.

Under de två konferensdagarna kunde deltagarna ta del föreläsningar i plenum med bidrag från forskare och skolmyndigheter från Norge, Sverige och Finland, utvärderingarna visade att samtliga föreläsningar höll hög kvalitet, svarade mot temat och var intressanta enligt deltagarna. Dessutom erbjöd konferensen deltagarna att välja mellan elva valbara dialoggrupper, vilket innebar att skolan pedagoger eller forskare från Norge, Sverige och Finland kort presenterade ett avslutat eller pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt, vilket åtföljdes av ett strukturerat samtal mellan presentatören och deltagarna. Varje deltagare kunde välja att lyssna till och medverka i tre dialoggruppspresentationer.

– Dialoggrupper blev ett mycket lyckat sätt att sprida kunskap och bygga nätverk för kommande samarbeten, berättar Pettersson.

Planen var, som tidigare nämnts att konferensen skulle hållas hösten 2020, men på grund av pandemin har den skjutits framåt i tid.

– Vi är såklart mycket tacksamma för att Arktiskt centrum hade förståelse för den förändrade tidplanen, hälsar konferensgruppen via Pettersson.

Genom att behålla medlen till en senare tidpunkt så kunde planeringsarbetet fortskrida, trots förändrad tidplan.