"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-18

Gemensamt uttalande angående mottagningen av nya studenter

NYHET Studentmottagningen är en årligen återkommande verksamhet med syfte till att välkomna nya studenter till sin klass, Umeå universitet och Umeå som stad. Vi vill att mottagningen ska vara en aktivitet som alla kan delta i och som alla har glädje av.

Inför denna stora verksamhet anordnar studentkårerna vid Umeå universitet en utbildning för de ansvariga som ska ta emot de nya studenterna. Denna utbildning varierar mellan kårerna, men alla syftar till att förbereda äldre ansvariga studenter för att på ett säkert och bra sätt anordna mottagningen. Under denna informeras bland annat om kårernas olika policys och det diskuteras vad ett gott ledarskap innebär. Flera olika scenarion tas också upp som exempel för att förbereda inför problem som kan uppstå under mottagningen.

Efter varje mottagning utvärderas denna och utvecklas till nästa år för att göra mottagandet ännu bättre. Kårerna har alla policys som klart förespråkar en nollvision vad gäller kränkande handlingar och alkoholmissbruk.

Mottagningen är ett mycket stort arrangemang som innefattar tusentals nya studenter och lika många gamla studenter. På det stora hela fungerar mottagningen väl och fyller ett viktigt syfte, men dessvärre finns det också varje år ett antal undantag där alkoholen ges en allt för stor roll. Vi vill gemensamt ta ett kraftfullt avstånd från detta och vi kommer att med gemensamma krafter arbeta vidare mot en vision, där trygghet och laganda är prioriterade värden. Vi har kommit en lång väg att förändra gamla attityder kring mottagningen, men det gäller att ständigt utvecklas för att skapa en inkluderande och välkomnande mottagning för alla.

Erik Wallin, ordförande Umeå naturvetar- och teknologkårAmanda Irgum, ordförande Medicinska studentkåren UmeåNils Larsson, ordförande Umeå studentkårGöran Sandberg, rektorÅsa Bergenheim, prorektor
Lars Lustig, universitetsdirektör