"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-13

Gen som kan vara viktig vid bröstcancer under lupp

NYHET Genen som kodar för proteinet LRIG1 uttrycks i ökade mängder hos ca 35 % av patienter med bröstcancer och har en nära relation till ERBB2, en viktig gen vid bröstcancerbehandling och riskbedömning. Det visar Ingrid Ljuslinder i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 16 oktober.

Tillväxtfaktorer och deras receptorer (mottagare) finns ofta i stora mängder, dvs överuttrycks, vid många olika cancerformer. Epidermal growth factor receptor (EGFR) och ERBB2 är tillväxtfaktorreceptorer som är överuttryckta vid många olika tumörformer, däribland bröstcancer och tjocktarmscancer. Det ger i vissa fall sämre prognos för patienten, men det finns också nya målstyrda behandlingar som är riktade mot EGFR och ERBB2. Vid bröstcancer analyseras tumörer standardmässigt för ERBB2, eftersom det är en viktig prognosfaktor och det finns effektiva behandlingar med antikroppar mot receptorn.

I avhandlingen har Ingrid Ljuslinder med medarbetare undersökt bröstcancertumörer och tarmcancer med avseende på LRIG1, EGFR och ERBB2. Vid bröstcancer fann gruppen ökad mängd av genen LRIG1 på kromosomnivå, samt ett nära samband med förhöjda nivåer av ERBB2. Vid tarmcancer påvisades att LRIG1-genen finns i normalmängd på kromosomnivå, men att LRIG1-proteinet förekommer i både höga och låga mängder.

I avhandlingen har forskargruppen även undersökt hur EGFR uttrycks i tarmcancer när sjukdomen är spridd i kroppen. I studien jämfördes uttrycket i den primära tumören med uttrycket i dottertumören. Här visade det sig att en avsevärd andel av tumörerna, ca 33 %, förlorar sitt EGFR-uttryck när sjukdomen sprider sig. Detta är viktig information när man skall välja den målstyrda behandlingen till patienten.

Forskargruppen studerade även hur EGFR uttrycks i den del av en tarmcancer som invaderar omgivande frisk vävnad. I avhandlingen påvisades ett kraftigare EGFR-uttryck längre perifert i tumören. De patienter som hade ett högre uttryck i invaderande områden än i centrala tumördelar hade också en sämre sjukdomsöverlevnad. Detta kan vara viktig information vid riskbedömning av patienterna och kanske också vid val av behandling.

Ingrid Ljuslinder är uppvuxen i Skellefteå men arbetar på onkologiska kliniken i Umeå sedan många år. Hon nås på telefon 090-785 13 55 eller e-post ingrid.ljuslinder@onkologi.umu.se.

Fredag 16 oktober försvarar Ingrid Ljuslinder, Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Studies of LRIG1 and the ERBB receptor family in breast and colorectal cancer.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i Lions-salen, byggnad 7, NUS. Fakultetsopponent är professor Mef Nilbert, Hvidovre Hospital, Köpenhamns universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-25678

Redaktör: Bertil Born