"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-05

Gen som påverkar växternas tillväxt funnen

NYHET Forskare vid Umeå Plant Science Centre, UPSC, har tillsammans med kollegor i USA, Frankrike och Argentina identifierat en gen som reglerar växters tillväxt. Rönen presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.

En bättre förståelse för hur växters tillväxt regleras kommer att ha stor betydelse inom både jord- och skogsbruk eftersom tillväxtmekanismerna påverkar både kvaliteten på skördarna och hur stora det blir.

Forskarna har speciellt studerat hur växter förändrar sättet som de växer på när de utsätts för skugga.
– Växter känner av de förändringar i ljuskvalitet som uppstår när de skuggas av andra växter. De reagerar på detta genom att snabbt höja halten av ett tillväxthormon, auxin, som direkt ökar tillväxten, förklarar Göran Sandberg professor i skoglig växtfysiologi och rektor vid Umeå universitet.

Den gen som forskarna identifierat kallas TAA1 (Tryptophan Aminotransferase of Arabidopsis). Genen styr ett enzym som i sin tur ansvarar för omvandlingen av en aminosyra som bildar förstadiet av hormonet auxin. – Samma process äger rum i bakterier, det har varit känt länge. Forskare över hela världen har letat bevis för att det fungerar på samma sätt i växter. Vår studie är den första som visar att det förhåller sig så, konstaterar Göran Sandberg.
Docent Karin Ljung, vid SLU i Umeå, är den svenske forskare som förutom professor Göran Sandberg har deltagit i studien.

Umeå Plant Science Centre, UPSC, är ett gemensamt forskningscentrum vid Umeå universitet och SLU.

För mer information kontakta:
Karin Ljung: 090-786 83 55, 0730-77 32 41

Göran Sandberg 0703 -18 12 75

Bild på Göran Sandberg finns på:
www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressbilder/universitetsledning/rektor

Hemsida UPSC: www.upsc.se

Redaktör: Carina Dahlberg