"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-28

Genen Lhx2:s roll vid utvecklingen av ögat och blodsystemet

NYHET Lhx2 är en gen som visat sig vara viktig när flera olika organ bildas. Det är funktionen av Lhx2 under bildandet av öga och blodsystem som står i fokus när Lina Dahl försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 1 oktober.

Under ca 5 år har Lina Dahl forskat på genen Lhx2 och dess egenskaper. I den forskargrupp hon ingår i har man tidigare konstaterat genens betydelse vid bildandet av flera olika organ. Grundforskningen på bland annat Lhx2 är en viktig del för att i förlängningen kunna utveckla nya behandlingsstrategier inom regenerativ medicin. Eftersom återbildning av organ sannolikt sker genom samma mekanismer genom vilka organet en gång bildades är grundforskning för att klargöra de mekanismer som reglerar organbildning under embryoutvecklingen viktig. Forskningen är helt nödvändig för att nya behandlingar som ämnar att antingen reparera eller ersätta skadade vävnader eller organ ska kunna utvecklas.

Forskargruppen har utvecklat modeller för hur Lhx2 kan studeras grundligare. Direkta studier av blodstamceller kompliceras av det faktum att de förekommer i mycket små mängder under embryoutvecklingen. Därför är utvecklingen av modellsystem för att studera dessa celler av största vikt. För att kunna studera Lhx2 grundligare har forskningsgruppen utvecklat embryonala stamcellslinjer som uttrycker Lhx2 och kunnat visa att Lhx2 har en unik cellspecifik effekt under utvecklingen av blodsystemet in vitro (i provrör). De har även kunnat etablera nya cellinjer som visat sig vara lika blodstamceller på molekylnivå, och därmed kan användas som modellsystem för att studera blodstamceller.

Gruppen har även utvecklat en ny modell som tillåter att ögats utveckling kan studeras separat ifrån framhjärnans utveckling. Utvecklingen av ögat och framhjärnan är tätt sammankopplade båda rumsligt och via ett gemensamt beroende av samma gener, varav Lhx2 är en av dessa gener. Tidigare har det varit svårt att särskilja funktionen av en gen under ögats utveckling ifrån funktionen av genen under framhjärnans utveckling.
– Vi tror att denna nya modell kommer att kunna bidra till att klargöra flera viktiga mekanismer bakom ögats utveckling, säger Lina Dahl.

Lina Dahl kommer från Norrköping och flyttade upp till Umeå hösten 2000 för att läsa molekylärbiologi. Hon tog examen 2004 och började då forska vid Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM. Hon nås på: 070-257 73 73
lina.dahl@ucmm.umu.se
(öppnas i nytt fönster)

Fredag 1 oktober försvarar Lina Dahl, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet sin avhandling med titeln Stem Cell Function and Organ Development – Analysis of Hematopoietic Stem Cells and Eye Development. Svensk titel: Stamcellsfunktion och organutveckling – studier av blodstamceller och ögonutveckling.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal Major Groove, Inst. för molekylärbiologi. Opponent: Prof. Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35933

Redaktör: Bertil Born