"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-09

Gener misstänks vara inblandade i programmerad celldöd

NYHET Charleen Courtois-Moreau, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete funnit gener som misstänks reglera programmerad celldöd i trädens ved. Sådana ”dödsgener” bidrar bland annat till att ge träden en bättre vedkvalitet.

I ved, eller sekundära xylem, är de två viktigast celltyperna de vattentransporterade kärlen och de stödjande fibrerna. Vedcellernas livstid styrs bl.a. av programmerad celldöd och livstiden påverkar indirekt vedens kvalitet.

Charleen Courtois-Moreau har i sin avhandling upptäckt en ny typ av celldöd i fibrerna och en central gen som reglerar celldöd i vedens kärl hos ogräsväxten backtrav. Dessutom har hon funnit gener som med stor sannolikhet spelar en viktig roll vid programmerad celldöd.
– Med mer kunskap om vilka gener som styr programmerad celldöd i ved skulle vi kunna skapa träd med bättre vedkvalitet. Det skulle innebära att industrier där ved används, till exempel pappers- och massaindustrin, inte skulle behöva använda lika många träd i sin produktion, säger Charleen Courtois-Moreau.

Hon har undersökt ved i både trädet poppel och ogräsväxten backtrav och särskilt riktat in sig på de stödjande fibrerna i ved. Hon har bland annat funnit att fibrerna till skillnad från kärlen uppvisar en långsam och progressiv nedbrytning av cellens innehåll.

Fredagen den 10 oktober försvarar Charleen Courtois-Moreau, Umeå Plant Science Centre (UPSC) Institutionen för Fysiologisk Botanik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: ’Programmed cell death in xylem development’. svensk titel: ”Programmerad celldöd i xylemutveckling”. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal KB3B1, KBC Huset. Fakultetsopponent är professor Christina Dixelius, Institutionen för Växtbiologi och Skogsgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Charleen Courtois-Moreau kom till Sverige som utbytesstudent och fortsatte sedan som doktorand på Umeå Plant Science Centre. Hon kommer ursprungligen från Angers i Frankrike.

För ytterligare information, kontakta: Charleen Courtois-Moreau
Telefonnummer (i Tyskland): +49 621 6354 390, +49 176 22 96 05 99 (mobil) E-post: charleen.moreau@plantphys.umu.se, alternativt charleen.courtois@googlemail.com

Redaktör: Karin Wikman