"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-15

Gener och proteiner i tillväxtprocessen

NYHET Det komplicerade spelet bakom tillväxt och ämneomsättning hos maskar och, indirekt, människor klarläggs i den avhandling som Josefin Friberg försvarar vid Umeå universitet den 18 mars.

Alla organismer äter, växer och förökar sig. Det låter enkelt, men denna process styrs av både yttre signaler från miljön, t.ex. tillgången på näring, och inre signaler, t.ex. hormoner som samordnar tillväxten och ämnesomsättningen, metabolismen.

I avhandlingen studeras de mekanismer som ligger bakom tillväxt hos nematoden Caenorhabditis elegans, en art i släktet rundmaskar, och hur signaler mellan celler, t.ex. tillväxtfaktorer, kan påverka processen. Här visas att både volymen hos en cell och dess form har betydelse för kroppslängden hos denna organism, däremot inte antalet celler.

I studierna identifieras och analyseras två gener som är inblandade i tillväxtprocessen. Kollagenet lon-3 är ett bindeämne som aktivt kan påverka längden hos en nematod genom att ändra formen eller elasticiteten hos det stabila yttre lager som ger struktur till och omger hela masken. Cellerna i nematodens kropp tvingas då att forma sig efter denna yttre barriär. Felaktig reglering av lon-3 kan således leda till förändringar i det yttre lagret vilket leder till ändrad kroppslängd och form på cellerna. Strukturen på detta yttersta lager är också intressant ur en immunologisk synvinkel då denna, hos sjukdomsframkallande nematoder, känns igen av vårt immunförsvar.

Också ett annat protein, rsks-1, är viktigt för att reglera både cellernas volym och deras fettmetabolism. Detta protein finns bl.a. i nervceller som registrerar och för vidare signaler från den omgivande miljön, vilket tyder på att rsks-1 kan vara viktigt för denna process. Även det hormon som hos C. elegans motsvarar insulin i människokroppen finns i dessa celler och är viktigt för både tillväxt och fettmetabolism. Proteinet rsks-1 regleras av detta insulin i vissa specifika nervceller, men rsks-1 behövs också för att insulinsignaleringen i maskar ska fungera normalt.

Josefin Friberg är doktorand vid Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) och finns på tel. 073-0545825, e-post: josefin.nystrom@ucmp.umu.se

Avhandlingen läggs fram lördagen den 18 mars vid Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), Umeå universitet, och har titeln The control of growth and metabolism in Caenorhabditis elegans. Disputationen äger rum kl 10.00 i Major Groove, by. 6L, NUS. Fakultetsopponent är professor Cathy Savage-Dunn, Queens Collage, City University of New York, USA.

Redaktör: Hans Fällman