"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-01

Genetiken bakom utvecklingen av immunförsvarets celler under lupp

NYHET Ett tidigare relativt okänt så kallat E-protein, E2-2, har en viktig funktion vid utvecklingen av immunförsvarets huvudsakliga celler. Det visar Ingela Wikström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 9 juni.

Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus, celler som omvandlats till cancerceller och främmande celler eller partiklar. Om inte immunförsvaret fungerar kan infektioner eller cancer lättare uppkomma. Det är följaktligen viktigt att förstå hur cellerna i immunsystemet utvecklas, från stamceller i benmärgen till färdiga vita blodkroppar.

Ingela Wikström har i sitt avhandlingsarbete funnit att proteinet E2-2 fyller en viktig funktion vid denna process. De huvudsakliga cellerna i immunsystemet är de vita blodkropparna; B- och T-lymfocyter, vilka har olika funktioner. B-cellerna producerar antikropppar mot främmande ämnen medan T-cellerna antingen kan hjälpa till vid aktivering av B-celler eller själva förstöra infekterade celler. Ingela Wikström har i sitt avhandlingsarbete bland annat studerat hur vissa så kallade transkriptionsfaktorer styr utvecklingen av dessa celler.

Transkriptionsfaktorer är proteiner som kan påverka aktiviteten av andra gener som svar på ett stimuli. E-proteiner är en familj av transkriptionsfaktorer där E2A, HEB och E2-2 ingår. E2A och HEB har visats spela viktiga roller i utvecklingen av lymfocyter, medan inte så mycket har varit känt om E2-2. Genom att använda en djurmodell som saknar E2-2 och studera defekterna i lymfocytutvecklingen har forskargruppen kunnat se var E2-2 fungerar. De har också tittat på var E-proteinerna är uttryckta för att bättre förstå deras funktion.

Resultaten har visat att E2-2 fyller en funktion vid utvecklingen av både B- och T-lymfocyter. E2-2 har en roll i den tidiga expansionen av B-celler och senare också i utvecklingen av en speciell effektorcell som kallas marginal zone B-cell. I T-cellsutvecklingen fungerar E2-2 i ett av de tidigaste stadierna, där T-celler som saknar E2-2 stannar upp i utvecklingen. Detta kan möjligtsvis bero på att E2-2 reglerar uttrycket av en eller flera gener som är nödvändiga för att cellerna ska kunna gå vidare i utvecklingen.

För mer information, kontakta Ingela Wikström på e-post ingela.wikstrom@medbio.umu.se eller telefon 090-785 44 09 eller 090-785 17 99 (labb).

Fredagen den 9 juni försvarar Ingela Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Molecular genetics of B- and T-lymphocyte development. Svensk titel: Molekylärgenetiska mekanismer vid B- och T-lymfocytutveckling.

Disputationen äger rum kl 09.00 i sal Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är docent Lill Mårtensson, Babraham Institute, Cambridge, UK.

Redaktör: Bertil Born