"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-07

Genfamilj som hämmar tillväxt av hjärntumörer kartlagd

NYHET Genfamiljen LRIG kan spela en viktig roll vid uppkomst och tillväxt av cancertumörer, särskilt hjärntumörer. Det visar Dongsheng Guo i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet lördag 11 december.

Bland de tumörer som har sitt ursprung i hjärnan är gliom, det vill säga tumörer som härstammar från hjärnans stödjevävnad, den vanligaste. Mer än 40 procent av alla tumörer i centrala nervsystemet är gliom. Deras förmåga att sprida sig till omgivande frisk hjärnvävnad förhindrar bortoperering av hela tumören och därmed är prognosen för maligna (elakartade) gliom alltjämt dålig.

Med molekylärbiologins snabba utveckling har den biologiska förståelsen av dessa tumörer dock ökat dramatiskt. Bland kända tillväxtfaktorer är det framför allt Epidermal Growth Factor (EGF) och dess receptor vars nivåer är förhöjda i maligna gliom. Det är därför intressant att hitta strategier för att hämma aktiviteten hos EGF och dess receptor.

Målet för avhandlingen var att identifiera och beskriva människokroppens motsvarighet till en gen som nyligen identifierats i bananflugan, kekkon-1, som nedreglerar aktiviteten hos bananflugans EGF-receptor. Forskargruppen har namngett genfamiljen LRIG, en förkortning för det beskrivande namnet ”Leucin-rik genfamilj med Immonuglobulinliknande domäner”. De specifika generna kallas LRIG 1, LRIG 2 och LRIG 3. Astrocyter är stödvävnadsceller som återfinns i hjärnan. Namnet har de fått på grund av sitt stjärnliknande utseende.

I den avslutande delen av studien mättes uttrycket av LRIG-genfamiljen i 404 mänskliga astrocyt-tumörer. Uttrycket mättes i tre olika delar av tumörcellerna; cellkärnan, precis utanför cellkärnan (perinukleärt) och i tumörcellernas cytoplasma. Perinukleär infärgning av LRIG 3 visade sig korrelera med patientöverlevnad och kan således användas som en prognostisk faktor.

Resultaten tyder på att genfamiljen LRIG kan spela en roll i normal vävnad, och kan vara viktiga i tumörers uppkomst och för prognosen. LRIG 1-3:s exakta funktion är ännu inte klarlagd.

Lördagen 11 december försvarar Dongsheng Guo, Institutionen för strålningsvetenskaper, Enheten för onkologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln ”The identification and characterisation of the LRIG gene family with emphasis on malignant glioma”. Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal 244, byggnad 7 på Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Thomas Ekström, Stockholms universitet.

Dongsheng Guo nås på e-post guo.dongsheng@onkologi.umu.se eller telefon 090-785 85 22.

Redaktör: Bertil Born