"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-12

Genförändringar som ökar risken för stroke upptäckta

NYHET Förändringar i gener på kromosom 5 och 9 ökar risken att drabbas av stroke. Det visar Tomas Janunger i sin avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 19 mars.

Det har sedan länge varit känt att ärftlighet är en viktig riskfaktor för huruvida en person kommer att drabbas av stroke under sin livstid. Har man en eller flera nära släktingar som drabbats av sjukdomen ökar risken att själv drabbas. Det har dock visat sig svårt att definiera de exakta genetiska orsakerna som bidrar till den ökade risken att drabbas. Tomas Janungers avhandling, med titeln ”Genetikens roll för stroke i norra Sverige”, visar att områden på kromosom 5 och 9 är kopplade till ökad risk att drabbas av stroke.

Genom att studera familjer med rötterna i Norrbottens län och Västerbottens län där flera familjemedlemmar drabbats av stroke har forskargruppen i Umeå kunnat konstatera att det finns gener som kan förklara en del av den ökade risken att drabbas.
– Förutsättningarna för att bedriva god genetisk forskning i Norrland är unika, säger Tomas Janunger. Dels är befolkningens historia väl känd genom de kyrkböcker som förts under lång tid, dels har den stora befolkningsökningen som skett fram till 1900-talets början skett framförallt genom stora barnaskaror medan inflyttningen varit liten. Detta har inneburit att den genetiska variationen i befolkningen är mindre än andra jämförbara befolkningar.

Stroke, eller slaganfall som det också kallas, är en sjukdom som varje år drabbar ca 30 000 svenskar årligen och är den näst vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Vård av strokepatienter kostar årligen över 10 miljarder kronor i Sverige och innebär dessutom ett stort lidande för såväl de insjuknade patienterna som de anhöriga. I förlängningen hoppas Tomas Janunger kunna identifiera de gener som ligger bakom den ökade risken och därigenom öka förståelsen för hur sjukdomen uppkommer. Med den kunskapen kommer man att bättre kunna bedöma en persons risk att drabbas av sjukdomen och även kunna skräddarsy förebyggande behandlingar utifrån patientens specifika förutsättningar.

För mer information, kontakta gärna Tomas Janunger på:Telefon: 090-785 84 71Mobiltelefon: 070-553 98 90
E-post: tomas.janunger@medicin.umu.se

Fredagen den 19 mars försvarar Tomas Janunger, Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, Umeå universitet sin avhandling med titeln The genetic contribution to stroke in northern Sweden (Genetikens roll för stroke i norra Sverige).
Disputationen äger rum klockan 9.00 i hörsal Betula under Medicinska biblioteket i byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Holger Luthman, Lunds universtitet, Lund.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-31929

Redaktör: Bertil Born