"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-27

Genmodifiering av träd gav oväntade effekter - ställer nya krav på forskningen

NYHET Resultatet av en av de första studierna av ekologiska risker med genetiskt modifierade träd visar att modifieringen fick en oväntad effekt på en insekt. Detta kan innebära att det kommer att ställas mycket stora krav på riskanalyser i fortsatt forskning vid genmodifiering. Studien är gjord av forskare vid Umeå universitet och SLU i Umeå.

Aspar lanseras idag som framtidens träd inom svenskt skogsbruk. Med genetisk modifiering finns stora möjligheter att bland annat skräddarsy träd för industrins olika behov. Men de ekologiska riskerna med genetisktmodifierade träd diskuteras sällan eller aldrig.

– Vår studie visar att vi behöver bättre kunskaper om ekologiska risker med genmodifiering. Idag satsas huvuddelen av forskningsmedlen på att utveckla teknologin och tekniken för att göra genmodifierade organismer. Endast en bråkdel av medlen går till att studera riskerna. Jag är övertygad om att det kommer det att bli svårt att få en acceptans bland allmänheten för genmodifiering innan vi förstår riskerna, menar Anders Wennström, docent i växtekologi.

I studien framgick att aspar som modifierades genetiskt för att öka biomassan samtidigt fick förändrat kemiskt innehåll vilket påverkade trädens motståndskraft mot insektsangrepp, i det här fallet från pilglansbaggen.

Oväntade effekter av genmodifiering har länge diskuterats men det är först nu som forskargruppen från Umeå kan visa att det kan ske och att de kan ge effekter på andra organismer, i detta fall en insekt. Om genetiskt modifiering generellt leder till andra och oväntade effekter i växter kommer det att ställa mycket stora krav på riskanalyserna. Riskanalyser som enligt en utredning som Naturvårdsverket nyligen presenterat, är lågt prioriterade i dagens forskningspolitik.

– Vi är inte emot genmodifiering men studien visar att innan vi börjar använda det i stor skala bör riskerna utvärderas grundligt. Sedan får man väga riskerna mot de fördelar som användningen av transgener medför, säger Anders Wennström.

Kontaktperson: Anders Wennström, docent institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Tel: 090-786 62 25 Tel: 070-2720147
anders.wennstrom@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg