"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-05

Genomtänkta strategier bakom nya partiers framgång

NYHET Enligt tidigare forskning är det yttre omständigheter, såsom arbetslöshet eller etablerade partiers misslyckande, som avgör ifall nya partier når riksdagen. Nu visar Niklas Bolin vid Umeå universitet att nya partiernas agerande och strategiarbete har väl så stor betydelse.

Den dominerande bilden inom forskningen är att nya politiska partiers förmåga att nå riksdagen helt beror på externa faktorer, som exempelvis valsystemets utformning, ökad arbetslöshet, lågkonjunkturer och ökad invandring, eller om etablerade partier inte lyckas möta väljarnas behov.

Niklas Bolin har genom intervjuer med centrala personer och en omfattande genomgång av internt partimaterial kartlagt Miljöpartiets, Kristdemokraternas, Ny Demokratis och Sverigedemokraternas väg från bildande till inträde i riksdagen. Resultaten visar att samtliga fyra partier nådde riksdagen genom noga förberedda och planerade strategier, och särskilt viktigt var på vilket sätt de formade sin sakpolitik.

– Alla fyra partier framförde en avvikande åsikt i en eller några få sakpolitiska frågor, och lyckades också framstå som trovärdiga företrädare för dessa områden.

Media och medlemmar

Även hur väl partierna mobiliserade och använde sina resurser var avgörande för om de fick väljarnas förtroende, menar Niklas Bolin.
– Ny Demokrati var framförallt skickligt på att attrahera medias intresse, och övriga tre partier arbetade medvetet och långsiktigt med att bygga upp starka medlemsorganisationer för att skapa de rätta personella och ekonomiska förutsättningarna för att nå ända fram.

Flera hinder i vägen

Intressant är att de fyra studerade partierna pekar ut samma svårigheter med att nå riksdagen, och enligt Niklas Bolin fanns det en intern frustration över en rad förhållanden som på ett orättvist sätt drabbar icke representerade partier.
– Både fyraprocentsspärren och regelverket kring partifinansiering anses missgynna partier utanför riksdagen, och de flesta partier tycker också att media behandlat dem särskilt illa.

Niklas Bolin bor och är uppvuxen i Sundsvall, och kommer efter disputationen att bedriva undervisning och forskning vid Mittuniversitetet.

Fakta om disputationen

Lördagen den 9 juni försvarar Niklas Bolin, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Målsättning riksdagen. Ett aktörsperspektiv på nya partiers inträde i det nationella parlamentet. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Jan Sundberg, Institutionen för politik och ekonomi, Helsingfors universitet.

För mer information, kontakta:

Niklas Bolin statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet telefon: 070-680 52 70
e-post: niklas.bolin@pol.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingenPressbild

Redaktör: Camilla Bergvall