"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-03

Genupptäckt hos bananflugan öppnar nya möjligheter

NYHET Upptäckten av ny gen i blodcellerna hos bananfluglarver öppnar nya möjligheter att studera immunförsvar och tumörbildning, skriver Carl-Johan Zettervall i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 13 maj.

Trots att människan och bananflugan ser helt olika ut är vi mer besläktade än man kan tro. Vi delar t.ex. 75 % av alla sjukdomsalstrande anlag. Flugan kan därför användas som en effektiv biologisk forskningsmodell.

Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om de basala mekanismer som styr djurs immunsystem. Djuren utsätts ständigt för angrepp av parasiter. Alla djur har därför skyddssystem för att försvåra sjukdomsalstrande organismers tillträde till de inre delarna av kroppen.

Blodcellerna är en viktig del av detta skydd, och med bananflugans blodceller som modellsystem framgår grundläggande molekylära mekanismer i immunförsvaret. Hur detta försvar ser ut och hur blodcellernas utseende förändras kan man studera genom att låta en parasitstekel infektera en bananfluglarv.

Avhandlingen beskriver upptäckten av ny gen, Hemese, som bara är aktiv i blodcellerna hos bananfluglarver. Med hjälp av genteknik har man skapat ett verktyg som gör det möjligt att driva tillverkningen av olika proteiner specifikt i blodcellerna. På det sättet kan man studera olika proteiners påverkan på den s.k. cellulära delen av immunsystemet och även framkalla cancer i blodcellerna.

Möjligheten att tillverka proteiner specifikt i larvens blodceller gör att man kan studera effekterna av ett vanligt protein, eller ett modifierad version av det, direkt i den levande larven. På det sättet har man kunnat hitta och studera ett antal molekylära signalvägar som inte tidigare har associerats med blodcellernas försvar. Det har också visat sig att flera av de undersökta signalvägarna ger leukemiliknande effekter om de aktiveras.

Carl-Johan Zettervall finns på Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) och nås på 070-352 04 08, epost: carl.zettervall@ucmp.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid UCMP och har titeln: Signaling pathways in the activation and proliferation of Drosophila melanogaster blood cells. Svensk titel: Signalvägar vid aktivering och celldelning i blodcellerna hos Drosophila melanogaster (bananfluga).

Disputationen äger rum kl. 09.00 i föreläsningssal Betula, byggnad 6M vid Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Marie Meister, Strasbourg, Frankrike.

Redaktör: Hans Fällman