"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-19

Genusforskarskolan bjuder in till 5-årsjubileum!

NYHET Media hälsas den 24 april välkomna till en intressant eftermiddag med den nationella genusforskarskolan vid Umeå universitet. Det handlar bland annat om förlossningsrädsla, sexuellt risktagande hos unga, partnervåld under graviditeten och unga bisexuella män.

För drygt fem år sedan beslutade riksdagen att Umeå universitet skulle vara värduniversitet för en forskarskola i genusstudier, med Högskolan i Kalmar, Högskolan i Gävle och dåvarande Mitthögskolan som partnerhögskolor. Genusforskningen vid Umeå universitet har de senaste åren blivit allt starkare. Den har inte bara utkristalliserat sig som ett av universitetets starkaste forskningsområden. I november förra året utsågs universitetets genusforskning av Vetenskapsrådet till ett av landets "Centers of Excellence" inom området och fick därmed en förstärkning med 20 miljoner kronor.

– I den här starka och positiva utvecklingen är den nationella genusforskarskolan en viktig del, säger koordinator Lena Eskilsson. När genusforskarskolan nu fyller fem år vill vi därför stolt lyfta fram de första avhandlingarna som våra doktorander har lagt fram i olika ämnen. Men det här är bara början! Vi har ytterligare 39 doktorander i en mängd olika ämnen som kommer att disputera under de närmaste åren. Fler doktorandtjänster och forskarassistenttjänster kommer dessutom att utlysas under året.

Till själva 5-årsjubileet den 24 april bjuder genusforskarskolan in media och universitetets doktorander, lärare och forskare till firandet. Bland annat berättar fyra av de sex första avhandlingsförfattarna om sina projekt. Dessutom gör Britta Lundgren en tillbakablick, Hildur Kalman berättar om forskarskolans tvärvetenskapliga arbetsätt och Annelie Bränström Öhman om några av forskarskolans framtidsvisioner.

Ett detaljerat program finns på genusforskarskolans webbplats: www.ucgs.umu.se

De första avhandlingarna som har lagts fram vid genusforskarskolan handlar om:

Partnervåld under graviditeten – Kerstin Edin, folkhälsovetenskap

Mer info och kontaktuppgifter: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2312

Förlossningsrädsla – Carola Eriksson, allmänmedicin

Mer info och kontaktuppgifter: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2376

Sexuellt risktagande hos unga – Monica Christiansson, allmänmedicin

Mer info och kontaktuppgifter: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2504

Unga bisexuella män – Hanna Bertilsdotter Rosqvist, sociologi

Mer info och kontaktuppgifter: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2566

Mansrörelsen på 1970- och 80-talen – Helena Hill, idéhistoria

Mer info och kontaktuppgifter: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2534

Kvinnors nätverkande i Jämtland – Susanne Gustafsson-Larson, folkhälsovetenskap

Mer info och kontaktuppgifter: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2535

För ytterligare information om genusforskarskolan och 5-årsjubileet, kontakta gärna Lena Eskilsson tel 090-786 62 65 eller 070- eller e-post lena.eskilsson@histstud.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink