"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-11

Genusforskarskolan firar 50!

NYHET I år firar Umeå universitet 50 år – och på Genusforskarskolan och UCGS firas också 50! Nu i december har Genusforskarskolan för femtionde gången kunnat gratulera en doktorand till att ha uppnått examen på forskarnivå. Den som fick bära äran är litteraturvetaren Tamara Andersson som disputerade den 11 december med avhandlingen Den ensamma sjöjungfrun. Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv.

50-firandet högtidlighölls med öppet hus och mingel den 14 december, vid UCGS:s egen”Wall of fame”. Den femtionde doktorn Tamara Andersson spikade där upp det femtionde diplomet, påhejad av doktorandkolleger och alumner. Genusforskarskolans nuvarande studierektor Annelie Bränström Öhman gratulerade och såg med förväntan fram mot 100-firandet inom några år! I vimlet syntes även tidigare medarbetare vid Genusforskarskolan som Britta Lundgren, Hildur Kalman och Ann-Louise Silfver samt Samhällsvetenskapliga fakultetens prodekanus Ulrika Haake. 

När Genusforskarskolan startade 2001 var den en av flera nationella forskarskolor i landet, som inrättades på initiativ av regeringen. Umeå stod då som värduniversitet och forskarskolan samarbetade med flera andra lärosäten i landet. Numera är Genusforskarskolan permanent placerad vid Umeå universitet och är sedan 2008 en del av utbildnings- och forskarmiljön vid UCGS.

Genusforskarskolans tvärvetenskapliga modell för forskarutbildning är unik i sitt slag. Sedan starten har 87 doktorander antagits till forskarutbildning i samarbete med närmare 40 ämnesdiscipliner, vid samtliga fakulteter. 

Av de som hittills lagt fram avhandlingar har 3 tagit licentiatexamen, 47 doktorsexamen. Det finns således minst 50 skäl att fira!

Redaktör: Emma Skog