"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-18

Genusforskarskolan utlyser 6 doktorandtjänster

NYHET I samarbete med sex olika institutioner utlyser Genusforskarskolan nu sex doktorandtjänster. Som doktorand vid Genusforskarskolan ingår du i ett tvärvetenskapligt sammanhang och har därmed dubbel hemvist, inom det ämne du disputerar samt i Genusforskarskolan. Sista ansökningsdag är 14 mars.

Doktorandanställningarna förutsätter antagning till forskarutbildning i något av nedanstående ämnen vid Umeå universitet. Forskarutbildningen bedrivs i samarbete mellan forskarutbildningsämnena och Genusforskarskolan. Avhandlingsprojektet ska ha en genusvetenskaplig inriktning. Forskarskolans verksamhet är förlagd till Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå universitet.  

1 anställning inom huvudområdet arkitektur och designforskning

vid Arkitekthögskolan, med placering vid Sliperiet
dnr AN 2.2.1-171-16

För mer information om utlysningen: www.arch.umu.se/en/research/available-positions/

1 anställning inom huvudområdet folkhälsovetenskap

vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
dnr AN 2.2.1-168-16

För mer information om utlysningen se: www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/aktuellt/lediga-jobb/

1 anställning inom huvudområdet företagsekonomi

vid Handelshögskolan, med inriktning mot genus
dnr AN 2.2.1-167-16

För mer information om utlysningen se: www.usbe.umu.se/om/lediga-tjanster/

1 anställning inom huvudområdet industridesign

vid Designhögskolan vid Umeå universitet
dnr AN 2.2.1-170-16

För mer information om utlysningen se:
uid.umu.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/doktorand-i-industridesign-med-inriktning-mot-genusstudier

1 anställning inom huvudområdet media- och kommunikationsvetenskap eller etnologi

vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, med inriktning mot genus och funktionsnedsättningar
dnr AN 2.2.1-172-16

För mer information om utlysningen och projektet se: www.kultmed.umu.se/om-institutionen/jobba-hos-oss/ 

1 anställning inom huvudområdet pedagogiskt arbete

vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, med inriktning mot teknik och genus
dnr AN 2.2.1-169-16

För mer information om utlysningen och projektet se: www.nmd.umu.se/utbildning/utbildning-forskarniva/doktorand-i-pedagogiskt-arbete-med-inriktning-mot-teknik

Behörighetskrav och bedömningskriterier

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt uppfyller den särskilda behörighet som föreskrivs av respektive forskarutbildningsämne.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand i doktorandhandboken – www.doktorandhandboken.nu – samt i Högskoleförordningen kapitel 5.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter, förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt kvalitet på inskickad forskningsskiss i relation till såväl examensämnet som den genusvetenskapliga ansatsen på detta.

Ansökan

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem senast 14 mars 2016. I systemet ska följande handlingar laddas upp:

Forskningsskiss över det tänkta området (max 5 sidor exklusive referenser)Personligt brevCV/meritförteckningExamensbevisUppsatser/övriga publikationerEv. övriga meriter med relevans för anställningen
Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan, enlig ovan, per befattning.

Information

För upplysningar om Genusforskarskolans verksamhet se: www.ucgs.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/genusforskarskolan/ eller kontakta studierektor Annelie Bränström-Öhman, annelie.branstrom@umu.se, 090-786 55 46 eller UCGS föreståndare Anna Croon Fors, anna.croon@ucgs.umu.se, 090-786 61 35.

För upplysningar om respektive utlysning, se information om kontaktpersoner vid aktuell institution.

Redaktör: Emma Skog