"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-18

Genusforskningen vid Umeå universitet visade på stor bredd

NYHET Sveriges genusforskarförbund i samarbete med Umeå kommun och Umeå centrum för genusstudier anordnade en dag om genusforskning vid Umeå universitet, onsdag 12 april.

Dagen inleddes med ett korta anföranden av de inbjudna gästerna Ann Öhman, vetenskaplig ledare för Umeå centrum för genusstudier, Kajsa Widegren, Nationella sekretariatet för genusforskning, Malin Rönnblom, genusforskare vid Umeå universitet och Hans Adolfsson, Umeå universitets rektor. Därefter tog Lena Martinsson, ordförande i SGf, vid som moderator för panelen och diskuterade genusforskningens möjligheter, villkor och utmaningar. Till exempel nämndes betydelsen av att kunna bedriva kritisk forskning, nuvarande forskningsfinansieringssystem, vetenskapsrådens kriterier och de negativa konsekvenser av hur forskningens kvalitet idag mäts.Under eftermiddagen pågick ett genusmaraton, i två parallella spår, ett på svenska och ett på engelska. Ett tjugotal forskare från Umeå universitet, som alla bedriver genusforskning eller har ett genus- och/eller intersektionellt perspektiv i sin forskning, fick möjlighet att under 10 minuter vardera presentera sin forskning.
- Det är viktigt att synliggöra bredden i genusforskningen vid Umeå universitet och den här dagen är verkligen ett bevis för att det bedrivs genusforskning på bred front inom en rad olika ämnesområden. Det är också mycket lovande och stimulerande att se att det finns en så stor grupp unga genusforskare vid universitetet. Det bådar gott inför framtiden, säger Ann Öhman från Umeå centrum för genusstudier.