"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-13

Genusmedveten, hälsofrämjande och ungdomsvänlig fysioterapi uppmärksammad i media

NYHET Fysioterapeut Maria Strömbäcks avhandling ”Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa – genusmedveten hälsofrämjande intervention” har uppmärksammats i radio och TV i veckan.

Fredag den 13 juni försvarar fysioterapeut Maria Strömbäck sin avhandling ”Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa – genusmedveten hälsofrämjande intervention”. Maria menar bland annat att genusmedvetna och psykosomatisk orienterade fysioterapeuter har en viktig funktion att fylla på ungdomsmottagningar, i skolhälsovården, inom primärvård och inom psykiatrin. Hon anser att det är viktigt att i tidigt skede fånga upp psykisk och kroppslig ohälsa hos unga genom ungdomsvänliga och genusmedvetna interventioner.

Lyssna på intervjuer med Maria Strömbäck där hon berättar om avhandlingens resultat.

Redaktör: Sara Lundell