"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-13

Genusvetenskap vid Umeå universitet håller hög kvalitet

NYHET I högskoleverkets utvärdering bedöms den genusvetenskapliga utbildningen vid Umeå universitet hålla hög kvalitet.

Högskoleverket har undersökt hur studenter i genusvetenskap uppfyller examensmålen. Man har tittat på studenternas arbeten, gjort platsbesök och intervjuer för att bilda sig en uppfattning om utbildningens kvalitet. Bedömningen är att genusvetenskap vid Umeå universitet har hög måluppfyllelse när det gäller samtliga examensmål.

Utbildning i genusvetenskap i Sverige bedöms också vara framstående, då samtliga lärosäten som var med i utvärderingen fick betygen "hög" eller "mycket hög" kvalitet.

Läs mer om utvärderingen på Högskoleverkets hemsida

Redaktör: Elin Andersson