"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-19

Genvägen – en mötesplats studenter och näringsliv inom bioteknik

NYHET Branschdagen Genvägen arrangeras den 20 november vid Umeå universitet som en del av studentföreningen Bioteknikutbildningar i Sveriges årsmöte, Bioteknikdagarna. Till arrangemanget, som pågår den 19-21 november, tillreser civilingenjörsstudenter inom bioteknik eller teknisk biologi samt företag från hela landet.

Under arrangemanget anordnas möten mellan utbildningarna om utbildningskvalité och deltagarna kommer också att få en orientering inom bioteknikindustrin och life science-forskningen vid Umeå universitet. Till Genvägen 2009 tillreser företag från hela Sverige, men fokus ligger på den lokala biotekniksektorn.
– Genvägen gästas av en särskild spets av företag och branschorganisationer. Vi har vänt på branschdagskonceptet och samlar bioteknikstudenter från hela landet på en och samma plats. Skälet är helt enkelt att bioteknik är en unik bransch i avseendet att många företag är väldigt små och extremt nischade, förklarar Eleonora Borén, som är koordinator för Genvägen under Bioteknikdagarna 2009.

Petter Gustafsson, ordförande för Tekniska högskolan vid Umeå universitet, är stolt över att delta i och stödja Bioteknikdagarna och Genväven i samarbete med instiutionerna för molekylärbiologi, fysiologisk botanik and kemi.
– Jag vill tacka alla studenter på civilingenjörsprogrammet i bioteknik som arbetat hårt för att göra detta arrangemang så intressant och välbesökt. Det är mycket roligt att se att Tekniska högskolan hela tiden växer med nya duktiga studenter. Civilingenjörsprogrammet i bioteknik är ett program med mycket hög kvalitet på sin utbildning, dels beroende på duktiga studenter och programansvariga men också för att vi i Umeå har världsledande forskning inom molekylär medicin och molekylär patogenes men kanske framförallt genom Umeå Plant Science Centre, världsunikt inom bioteknisk skogsforskning.

Sverige ligger i världstoppen då det gäller antal bioteknikföretag per capita, bara i Umeå finns cirka 60 life science-företag inom klusterbildningen Biotech Umeå. Trots de många företagen på den svenska spelplanen, saknas idag långsiktiga kontaktskapande ytor mellan landets studenter och biotekniksektor.
– Genvägen minskar avståndet mellan studenter och näringsliv, och genom att attrahera bioteknikstudenter till forskning, anställning eller företagande i regionen gynnas fortsatt tillväxt. Bioteknikstudenterna bidrar aktivt till dynamiken och tillväxten regionalt och nationellt, samtidigt som dessa framtidens medarbetare kommer att spela en viktig roll i utvecklandet av nya läkemedel, metoder och tekniker för att förbättra människors hälsa och livsvillkor, hävdar Kurt Strömgren, operativt ansvarig för Biotech Umeå, som har som mål att bidra till ökad tillväxt i de befintliga företagen och medverka till att det skapas nya framgångsrika, ofta forskningsanknutna, företag i regionen.

Biotech Umeå, ett av de fyra tongivande life science-klustren i Sverige, sätter stort värde på samarbetet med Genvägen, något som mottogs varmt av Martin Axelsson, projektledare för Bioteknikdagarna 2009 tillika ordförande för Bioteknikutbildningar i Sverige.
– Det känns oerhört positivt att Biotech Umeå värdesätter en tidigt etablerad studentkontakt för att främja branschens välgång. Jag ser Genvägen som ett första avstamp för BUS att uppnå en starkare samverkan med näringslivet och har stora förhoppningar på att BUS i framtiden kan agera som en brygga däremellan, säger Martin Axelsson.

Under Genvägen kommer bioteknikföretag att presentera sin verksamhet samt ställa ut på en mässa som riktar sig till en större mångfald av besökare; studenter, doktorander, forskare och andra aktiva inom life science-området vid Umeå universitet. Parallellt med mässan anordnas dessutom studiebesök hos Umeå Biotech Incubator.
– Genvägen i Umeå innebär en ypperlig möjlighet för studenter, forskare och företagare inom biotekniksektorn att knyta kontakter med varandra. Engagerade bioteknikstudenter är en viktig komponent när det gäller att skapa framstående forskning och framtidens företag, menar Kurt Strömgren.

För ytterligare information kontaktas:Bioteknikutbildningar i SverigeMartin Axelsson, Ordförande och projektledare för Bioteknikdagarna 2009,
martin.axelsson@bioteknikdagarna.se

Eleonora Borén, Koordinator för Genvägen, eleonora.boren@bioteknikdagarna.se
www.bioteknikdagarna.se

Biotech UmeåMagdalena Krajewska, marknadsansvarig Biotech Umeå, tel 090-15 48 51, 070-29 44 919Kurt Strömgren, projektledare Biotech Umeå, tel 090-15 48 52, 070-688 4755
www.biotechumea.se

Relaterade länkar:
Tekniska högskolanInstitutionen för molekylärbiologiKemiska institutionen Institutionen för fysiologisk botanik

Redaktör: Karin Wikman