"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-13

Genvariant ger bättre minne via ökad hjärnaktivering

NYHET Bärare av den så kallade KIBRA T-allelen har bättre minne än den som inte har denna genvariant. Därmed kan teorin om att hjärnan hos icke-bärare kompenserar för detta avskrivas. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie i tidskriften The Journal of Neuroscience.

Karolina Kauppi, en av författarna till artikeln i The Journal of Neuroscience. Foto: Mikael Stiernstedt.

I denna studie undersöktes först KIBRA i relation till minnesprestation i en grupp av 2 230 personer. Bärare av KIBRA T-allelen hade precis som i tidigare studier bättre minnesprestation än icke-bärare. Därefter studeras hjärnaktiveringen hos 83 personer med hjälp av fMRI. I motsats till den tidigare studien sågs högre aktivering av hippocampus hos T-bärarna än hos icke-bärarna.

Tack vare det stora antalet försökspersoner som var med i studien kunde effekten även studeras både i en grupp där T-bärare presterade bättre (83 st) och i en undergrupp där minnesprestationen var lika mellan T-bärare och icke-bärare (64 st). Detta är särskilt viktigt eftersom skillander i minnesprestation anses ha betydelse för hur man kan tolka skillnader i hjärnaktivering. I båda fallen hade dock T-bärare ökad hippocampusaktivering, vilket innebär att effekten av KIBRA på hjärnaktivering inte i sig beror på skillnaden i minnesprestation men har betydelse för minnesprestation.

Slutsatsen är att inget stöd fanns för den tidigare teorin om kompensatoriska mekanismer hos icke-bärare av T-allelen. Istället tyder de nya resultaten på att KIBRA-genen har en roll i minne genom en förbättrad hippocampusfunktion hos bärare av T-allelen.

I en studie publicerad i Science 2006 screenades hela genomet (i en sk. Genome-wide association study) efter genetiska variationer med betydelse för episodiskt minne (Papassotiropoulos et al., 2006). Personer som var bärare av T-allelen (CT- eller TT-genotyp) i en vanligt C/T polymorphism i KIBRA-genen hade bättre episodiskt minne än icke-bärare av T-allelen (CC-genotyp). I samma studie undersöktes hjärnaktivering under en minnesuppgift hos 30 personer med hjälp av en magnetkamera (fMRI). Man fann att icke-bärare av T-allelen hade högre aktivering i hippocampus, ett område i hjärnan som är viktigt för episodisk minne, än T-bärarna.

Eftersom grupperna hade samma minnesprestation förklarades resultaten som att icke-bärarna behövde kompensera sin försämrade minnesfunktion med ökad aktivering av hippocampus för att nå upp till samma prestation som T-bärarna. Ökad aktivering i hippocampus har en stark koppling till positiva aspekter av minnesfunktion och för andra gener relaterade till minne har man även sett det motsatta: ökad hippocampusaktivering hos bärare av en genvariant som är associerad med bättre minne (eg. Hariri et al., 2003). I de fallen har en rimlig tolkning varit att genen är viktig för minne via en gynnsam effekt på hippocampusfunktion.

Förbättrad minnesprestation hos bärare av KIBRA T-allelen har verifieras i flera efterföljande studier (eg. Bates et. al., 2009, Preuschhof et al., 2010), men sedan Science-artikeln 2006 är detta den första att undersöka KIBRA i relation till hjärnaktivering.

För mer information, kontakta gärna Karolina Kauppi på telefon
e-post karolina.kauppi@physiol.umu.se telefon 090-786 51 86, anknytning 13
mobil 0730-43 38 26

Referens:
Karolina Kauppi, Lars-Göran Nilsson, Rolf Adolfsson, Elias Eriksson, and Lars Nyberg: KIBRA Polymorphism Is Related to Enhanced Memory and Elevated Hippocampal Processing The Journal of Neuroscience, October 5, 2011 • 31(40):14218 – 14222
http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3292-11.2011(kräver abonnemang)

Redaktör: Bertil Born