"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-26

Geovetenskap/naturgeografi får toppbetyg av Högskoleverket

NYHET Kandidat- och masterutbildningarna i geovetenskap/naturgeografi får högsta betyg i Högskoleverkets utvärdering av utbildningar vid Umeå universitet. Utvärderingen fokuserar på studenternas examensarbeten, som anses uppfylla uppsatta mål mycket väl.

– Det här känns hur kul som helst, säger Rolf Zale, studierektor för geovetenskap/naturgeografi vid Umeå universitet. Vi har jobbat mycket målmedvetet med utbildningarnas kvalitet, särskilt med examensarbetena, och nu ser vi resultatet av det. Utbildningarna på kandidat- och masternivå i geovetenskap/naturgeografi är två av 14 utvärderade utbildningar vid Umeå universitet och de enda vid lärosätet som Högskoleverket ger det högsta betyget, mycket hög kvalitet. Geovetenskap och naturgeografi handlar om jordklotet och dess uppbyggnad, material, processer, utvecklingshistoria, vatten och atmosfär. Att universitetets utbildningar i dessa ämnen får gott betyg är viktigt ur flera aspekter, säger Rolf Zale: – Dels tror jag det betyder mycket för de studenter som går här, att de valt en utbildning med mycket hög kvalitet stärker självförtroendet både för dem och oss. Dels får det betydelse i rekryteringssammanhang. Visserligen ska utvärderingen inte vara en ranking, men den kommer antagligen att användas så av andra organisationer som tittar på utbildningar i Sverige.
Högskoleverket har utvärderat nära 200 utbildningar på 25 universitet och högskolor i landet. Utvärderingen är gjord enligt en ny modell, där huvudfokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna har bedömts enligt en tregradig skala; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Fram till 2014 ska Högskoleverket utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen.

För mer information, kontakta gärna: Rolf Zale, studierektor, institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap Telefon: 090-786 67 81, 070-305 87 05
E-post: rolf.zale@emg.umu.se

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5 000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog