"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-03

Gigantisk bildbank ett lyft för läkemedelsforskningen

NYHET Världens största offentliga databas med cellbilder har släppts till allmänheten och Umeå universitet är en av projektets samarbetspartners. Förhoppningen är att databasen ska påskynda läkemedelsutvecklingen. 

Text: Sara-Lena Brännström

Databasen ger forskare över hela världen möjlighet att studera förändringar i celler. Flera stora läkemedelsföretag har under lång tid arbetat ihop med ideella organisationer, som Broad Institute, inom JUMP-Cell Painting Consortium för att samla stora mängder data.

Även Umeå universitet har bidragit som samarbetspartner och utvecklat helt nya typer av effektiva och kraftfulla dataanalysmetoder för dessa storskaliga data.

- Life science-forskningen genomgår just nu ett paradigmskifte där experiment i lab ersätts i allt högre grad med simuleringar i datorer för att designa nya läkemedel. Till exempel tog det datorer bara två dagar att utveckla mRNA-vaccinet mot covid-19 istället för flera år av experiment på lab. Här är algoritmer av den typen vi utvecklar samt tillgång till storskaliga data centralt, säger Johan Trygg, professor vid Kemiska institutionen på Umeå universitet.

Tekniken som forskarna får tillgång till kallas cellmålning och den används för att upptäcka små skillnader mellan olika cellprover som kan kopplas till sjukdom, genförändringar eller läkemedelspåverkan.

Genom databasen kan forskare skapa och dela cellmålningsdata med varandra, som kan användas för att ta fram nya läkemedel.